El PP contra els discapacitats

29/11/2014

Anulat per segona volta el copagament en discapacitat que el PP modificarà. El Consell modificarà la normativa com li exigia la primera sentencia de nulitat. El Consell regularà per llei el copagament en centres de majors en acabant del fiasco. Els juges anularan el copagament en discapacitat impost pel Consell.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat autonoma de Valencia (TSJCV) ha tornat a declarar nul el decret de copagament en centres de discapacitat de la Generalitat en admetre el recurs presentat contra el mateix per la Federacio valenciana d'associacions de familiars i persones en malaltia mental (Feafes). Esta es la segona vegada que el TSJ anula este decret i en este cas els arguments utilisats pel tribunal son similars als de la sentencia del Comite de Representants de Persones en Discapacitat (Cermi): el copagament deu de regular-se com a tasa perque este servici es "objectivament indispensable per a poder satisfer les necessitats basiques de la vida personal o social dels particulars".

La nova sentencia, en data de 20 de novembre de 2014, declara la "integra nulitat de ple dret" del decret 113/2013 de 2 d'agost per mig del qual el Consell impongue el copagament als usuaris de centres publics de recolzament a la discapacitat i al major. Ademes, el TSJCV condena en costes a l'Administracio a la que dona un plaç de 10 dies per a presentar recurs de casacio. Els juges consideren que el copagament "es, en la realitat juridica, una tasa que afecta a un servici public essencial i imprescindible com es l'assistencia social a ancians i persones en discapacitat".

A pesar d'esta segona anulacio, la Conselleria de Benestar Social ha afirmat que esta sentencia "no varia" l'actuacio del Consell respecte a la primera sentencia condenatoria, donat que en acabant de la publicacio de la mateixa la Generalitat anuncià que acataria les exigencies de la mateixa i regularia el copagament com a tasa, i en ranc de llei. Encara que Benestar Social explica que esta modificacio formal entrarà en vigor en giner de 2015, la conselleria ha recorregut esta sentencia davant el conflicte que podria supondre tindre que tornar el montant ya recaudat des de principis de 2014.

Per a que esta modificacio estiga lista el propenc mes de giner, el PP ha presentat en Les Corts Valencianes una esmena a la Llei d'Acompanyament dels presuposts per a incloure el copagament com a tasa per mig d'un procediment que evita, entre uns atres, tindre que debatre la llei en el ple en els demes grups parlamentaris.

La Generalitat nega que esta segona sentencia en contra seua suponga anular el copagament donat que "no es pronuncia al voltant de si deuen o no d'existir eixes aportacions sino sobre la formula de regular-les", es dir, que siga tasa i no preu public.

"La nova tasa incorporarà les millores anunciades tambe per la Conselleria en el seu moment, com l'increment de diners de boljaca per a les persones majors i en discapacitat que siguen usuaries de residencies finançades per la Generalitat, entre unes atres", afigen.

La demanant, Feafes, recorda que esta es la segona vegada que els juges consideren que "els servicis socials d'atencio a persones en discapacitat son servicis publics essencials per a la vida de les persones al mateix nivell que uns atres servicis publics com l'Educacio i la Sanitat", i que son "servicis primaris assistencials, basics i imprescindibles".

Accio Nacionalista Valenciana rebuja fermament les actuacions del Consell, considera que els "servicis primaris assistencials, basics", son imprescindibles per al dia a dia dels discapacitats i que no deuen d'estar gravats en tases. Ademes Accio Nacionalista Valenciana propon:

Donar resposta social als ciutadans valencians en situacio de dependencia o en minims recursos. Les institucions publiques tenen el deure i l’obligacio de protegir i amparar ad estos ciutadans que, en gran part dels casos, han contribuit en el seu esforç i treball al desenroll de la societat valenciana, i que ara, quan mes la necessiten, requerixen l’ajuda de l’Administracio. Hem d’establir els mecanismes llegals per a garantisar les reserves de fondos necessaris que cobrixen estes necessitats socials ineludibles. L’activacio de politiques eficients en la gestio economica,  servirien per a generar reserves economiques que, entre unes atres,  podrien finançar estes despeses socials.

Respectar i atendre als mes majors i pensionistes es el deure de qualsevol administracio publica. En gran part, gracies a la seua entrega i sacrifici durant molts anys, s’han pogut desenrollar les diferents politiques socials que ara, mes que mai, tenen el dret de fruir. L’atencio sanitaria i l’asistencia social, son servicis publics essencials dels que mai deuen estar privats. Evitar la marginacio i exclusio social, es una prioritat maxima de les institucions publiques. Promoure activitats culturals i d’oci per ad ells o, tambe, crear programes de voluntariat social en els que els majors puguen colaborar, orientats a millorar i recolzar servicis publics que presten les distintes administracions publiques

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/27/valencia/1417111868_251972.html

http://accionacionalistavalenciana.com/el-govern-del-pp-litiga-contra-els-interessos-dels-ciutadans