Alternatives a "l'austeritat suïcida": qüestio de voluntat

4/7/2015

Des del partit Accio Nacionalista Valenciana i la federacio AVANT considerem que hi ha alternatives a l'austeritat suïcida imposta des de Berlin/Bruseles i eixecutada pel Partit Popular.

Lo primer es que si els governants volen que el poble nos apretem el cinturo, siguen ells els primers en donar eixemple. De fet ells tenen mes marge en eixos sous desproporcionats al servici que presten i la poca responsabilitat que assumixen de les seues actuacions.

Lo segon es no ofegar l'economia. No hi ha justicia quan es rebaixen les obligacions tributaries als que mes tenen, afegint mes ventages de les que ya fruixen. Les grans empreses paguen imposts mes reduits que les chicotetes i els autonoms, sent estos dos ultims els verdaders motors de l'economia. S'ha de potenciar al chicotet comerç i als autonoms en ventages fiscals i administratives, que faciliten la seua gestio i implantacio.

Lo tercer, la contencio salarial nomes favorix als grans empresaris, empobrint a la poblacio i en l'efecte de l'extincio de la riquea colectiva. Aquells que no cobren lo suficient per a subsistir dificilment poden gastar fora dels articuls de primera necessitat, i molts no arriben ni a cobrir totes les despeses. La solucio a la competencia deslleal d'uns atres països que no complixen ni se'ls demanen els estricts requisits de manufactura que nos son imposts per pertanyer i produir dins de l'Unio Europea, que invadixen el mercat en productes a preus impossibles, encara que normalment de calitat inferior, fan impossible una competencia justa i en igualtat de condicions. Com diem, la solucio no passa per fer a tots mes pobres per mig de la contencio salarial, en permetre que unicament mantinguen el grau de riquea aquells en mes poder adquisitiu, sino que per mig d'una adequada regulacio aranzelaria i imposts a la comercialisacio dels productes que venen de fora es puga nivellar la diferencia sense que implique l'empobriment del poble valencià.

Moltes de les importacions agraries que fa l'UE, passen per no complir els requisits fitosanitaris que son d'obligat compliment. Per manca d'inspectors nos diuen.

Moltes son les maneres de torejar les lleis que deurien de protegir-nos i fer-nos forts per pertanyer a Europa. Una es que, com es contracten pocs inspectors, es colen productes que no complixen els requisits que la normativa europea exigix. ¿No patim greus problemes de desocupacio? Podem emplear tants inspectors com siguen necessaris per a fer complir la llei, lo que manca es voluntat. Tampoc hi ha exigencia per part dels nostres representants electes a l'hora de defendre estos aspectes.

Pero ademes esta manca de voluntat es torna en irresponsabilitat. Irresponsabilitat d'aquells que han de velar per la seguritat i el benestar dels ciutadans europeus al permetre que productes que no complixen els canons de calitat i fitosanitaris exigits, entren en el mercat. Ademes del greu problema economic que supon la comercialisacio d'estos productes contra els que els nostres productors no poden competir en preu, i quan no hi ha per a cobrir les despeses, la calitat no es prioritaria i es deixa a un costat, ademes s'afigen els problemes fitosanitaris que poden produir greus perjuïns en el camp a l'introduir malalties i plagues en les plantes, en el sobrecost que comporta combatre-les, i aixo sense entrar en el perill dels consumidors a l'ingerir o fer us de productes que no complixen les condicions que els "experts" diuen requerir, aquells que nosatres manufacturem, per a la seua comercialisacio i que no se contemplen en els productes importats.

En ocasions no fa falta fer ni canviar les lleis, es prou en fer complir les que n'hi ha.

 

Propostes altenatives a l'austeritat suïcida que possibiliten la recuperacio economica del poble valencià:

http://accionacionalistavalenciana.com/programa-electoral-coalicio-avant-gestio

http://accionacionalistavalenciana.com/gestio-economica-i-financera-eficient-generar-riquea-i-llocs-de-treball

http://accionacionalistavalenciana.com/propostes-de-programa

Image atresplayer.com

Miquel Real