Un Consell Nacional d´ACNV Ecologic

14/7/2015

 

   

 

 

     Des de ACNV volem donar soport, a totes les accions mig ambientals possibles que conciencien als nostres militants, simpatisants, com tambe a tot lo mon del gran valor ecologic i païsagistic que tenim en el nostre Regne de Valencia. 

     Els passat 5 de juliol el Consell Nacional d´ACNV va tindre la seua reunio en un lloc molt curios i bonico “AULA NATURAL MARJAL GANDIA”, d´a on van poder gojar d´un entorn priviligiat i una molt bona companyia. Puix lo primer que anem a dir es que les intalacions son immillorables en aparcament habilitat, camins per passareles de fusta i ombra de bons arbres. Les visites guiades se poden concertar be, per internet o cridant per telefon. En un tractament cap als usuaris o visitants molt educat i ben informat. Els guies estan formats en Ciencies Mig Ambientals i tinguerem la sort de poder coneixer a dos simpatiques chiques, que estaven fent les practiques del seu grau en l´Aula de la Marjal. Una era naixcuda en Lleo i l´atra en Bordeaux, les dos entenien el valencia i no tinguerem cap problema de comunicacio en elles. 

    L´Aula Natural Marjal Gandia esta en un lloc de catalogacio especial, com a pas d´aus de diferents paisos i lloc de cria d´aus autoctones, te varios ullals i basses a on les aus fan nius i crien, aixina com sequies i canalisacions. En les intalacions podem vore barques antigues, aixina com diferents ferramentes dels llauradors de l´entorn, com tambe tallers per a chiquets i escoles. En la foto de  la dreta podem observar com hi havia una instalacio per a l´observacio de les aus sense que cap molestia cap a elles, i diguem hi havia per que fa dos anys uns subjectes la varen cremar, no sabem si per diversio o per simple fet de fer mal al mig ambient i a la nostra societat. Hem de ser conscients que tots estos ecosistemes son molt sensibles cap als humans en sentit ampli, i que tenim que preservar-los com reductes importants de la naturalea en estat pur. 

    El Consell Nacional va fruir de vistes, companyia i entorn immillorable, aixina com som conscientes de les millores i reivindicacions dels treballadors de estes instalacions. Prenem nota de tot aço i volem en un futur pròxim repetir esta experiencia gratificant.

 

 

 

Imagens: www.aulanaturagandia.es

 

Òscar Gavilà Sanz