Traure el suc de les pensions

14/3/2018

            Encara tinc per ahi sense guardar la carta de la ministra d'Ocupacio i Seguritat Social, Na Fátima Báñez García en motiu de l'increment relatiu, que no revalorisacio, de la meua pensio.

            Puc triar, per a llegir-la, entre llengua castellana o catalana esguitada en minusculs tocs valencians.

            Els ulls se m'enboiren de bilis en llegir qualsevol paragraf de l'escrit firmat per la ministra. ¿Es poden dir mes mentires en tan poc de paper?

            La primera en la front: diu que vol informar-me de la revalorisacio de la meua pensio.

            Senyora Bányez, Na Fátima, ¿No sap voste el significat de revalorisar? Li ajude un poquet, esta es la definicio de la RAE:

            revalorizar

            1. tr. Devolver a algo el valor o estimación que había perdido.

            2. tr. Aumentar el valor de algo. U. t. c. prnl.

            "Mecachis", va ser que no complix en cap de les definicions. Quan vostes pugen la pensio per baix de l'increment del I.P.C. (Index del Preu de Consum), lo que estan fent no es revalorisar la pensio sino devaluar-la. ¿Enten voste a ón està la diferencia? Tornem a la RAE:

            devaluar

            Del fr. dévaluer, y este del ingl. to devalue.

            Conjug. c. actuar.

            1. tr. Rebajar el valor de una moneda o de otra cosa, depreciarla. U. t. c. prnl.

 

Manifestacio per les pensions en la plaça de l'Ajuntament de Valencia

            Quan una pensio, en acabant de la pujada, ha perdut poder adquisitiu, no ha segut revalorisada sino devaluada. Vostes porten anys devaluant les pensions i tenen la poca vergonya d'escriure afirmant que les han revalorisades... Aço es un indici de la seua tastada moral.

            En el següent paragraf continuen insultant la nostra inteligencia. "Gracies a la solidaritat de tots els espanyols, hem conclos 2017 alvançant per la senda de la recuperacio i el creiximent. Un periodo en el que s'han creat mes de 600.000 llocs de treball, que constituixen una gran fortalea per al nostre sistema public de pensions".

            ¿Solidaritat de tots? ¿A ón està la dels politics que cobren de dietes mes que un pensioniste de mensualitat? ¿Per qué no son solidaris i passen a ser part dels espanyols que cotisen a la Seguritat Social? ¿Per qué no deixen de jugar en lo que es un dret que no fan mes que vulnerar, el dret a cobrar una pensio digna, i fan coses efectives com passar d'histories de si cobrix o no el "fondo per a pensions" i carreguen a presuposts l'import de les nostres pensions com fan en les seues propies? ¿Per qué lo que es bo per ad ells no es aplicable per al restant de ciutadans?

            ¿No s'han donat conte que 600.000 llocs de treball precari a on la majoria no poden arribar a fi de mes en el sou propiciat per la politica economica d'este govern no aprofiten per a reforçar el fondo de pensions? ¿No tenen capacitat de vore que no es lo mateix el que les empreses guanyen diners a que la poblacio estiga en una bona situacio financera?

            ¿Treballar sobre la sostenibilidat, com diu en un atre paragraf, vol dir que els politics deixaran de cobrar si no cotisen, perque no es sostenible pagar-los per lo que no han cotisat? ¿Cotisaran els politics tans anys com eixigixen als ciutadans o en poques llegislatures tindran el 100 x 100 del seu salari en concepte de pensio com ve passant ara?

            ¿Per qué no fan una "quita" al sou de ses senyories per a finançar les pensions? Aço si que sería una mostra de solidaritat.

            ¿En base a qué nos hem de menjar que els politics han d'estar ben pagats i els pensionistes hem de passar en la misseria que nos donen i encara nos hem de sentir que es mes de lo que nos poden pagar?

            Resulta molt facil llegislar sobre pensiones si a tu no t'afecta. Si pujar l'edat de jubilacio afectara als politics, se cuidarien de no parlar en tanta alegria en pujar l'edat fins als 75 anys com vol la CEOE. Si el temps de cotisar per a poder cobrar els afectara, d'una atra manera el redactarien... Si l'import de lo cotisat els afectara una atra llei dictarien... Si cobraren d'a on tots els pensionistes, ya trobarien formules de finançacio infalibles...

            Cobrar al voltant de 80.000 euros ajuda a pensar que tot va be. ¡Que se passen un parell anys cobrant vora 800 euros al mes a vore si tot pinta tan be!. Aixina i tot en un sou presupostat per a 2017 de 79.756 euros En Mariano Rajoy considerà necessari un aument del 1%. Curiosament el seu increment salarial supera a l'import total de la meua pensio lo qual vol dir que el seu aument aplicat a la meua pensio es superior a un 100%, pero el bon senyor i els seus ministres consideren que en un 0,25% tenim suficient en un sou 100,89 voltes inferior al seu. I encara te la barra d'eixir a dir que s'ha d'aforrar...

            Ya n'hi ha prou d'hipocresies, ¿Qué es aixo d'agrair-nos el nostre esforç? Fets son lo que volem els pensionistes, si es de veres que la crisis ha passat i voleu demostrar el vostre agraiment lo llogic es que restaureu lo furtat als nostres ingressos, ¡Revaloriseu, de veres les pensions! ¡Torneu el valor adquisitiu que haveu deixat perdre!, ¡Dignifiqueu les pensions per a que els pensionistes puguen acabar els seus anys en dignitat! I si haveu d'aparcar els vostres coches oficials per a fer-ho, sempre podeu utilisar el "magnific" servici public de transport, que tal volta si passeu a utilisar-lo, vos animeu a millorar-lo.

 

Pensionistes demanant que l'import de les pensions passe a carrec dels presuposts

 

Imagens: manifestacio pensions, plaça de l'Ajuntament de Valencia, levante-emv.com
                manifestacio pensions Ajuntament de Valencia, levante-emv.com

Miquel Real
Pensioniste