Tots som «Charlie Hebdo»

8/1/2015

El Ministeri de l'Interior remete ahir a la "Comandancia Superior de Policia" de Valencia un comunicat intern en el que s'ordena establir "en caracter d'urgencia" un pla preventiu per a protegir les infraestructures critiques del Regne de Valencia, com son aeroports, ports, estacions de ferrocarril, suburba, centrals electriques, comandancies i comissaries del territori autonomic, aixina com institucions politiques, seus d'entitats governamentals i consistoris, "en prevencio davant de la possible amenaça d'un atentat yihadista".

La refineria del Serrallo, ubicada en Castello, es un atre dels enclaus critics que conten en una especial proteccio.
El departament que dirigix Jorge Fernández ha traslladat l'orde a totes les comandancies superiors de policia de l'Estat, en acabant de l'atentat comes en Paris contra el semanari "Charlie Hebdo" en el que foren assessinades dotze persones, "entre dibuixants, periodistes i policies" i quatre permaneixen greument ferides.
La publicacio de caracter satiric ha publicat varies portades a lo llarc dels ultims anys en caricatures de Mahoma.
Per la seua part, la Comandancia Superior de Policia de Valencia donà trasllat de l'orde urgent a totes les comissaries generals que posaren en marcha les mides corresponents per a ampliar el llindar de seguritat, tant en l'interior de les propies instalacions policials i de Guardia Civil com en les seus de les infraestructures que podrien ser objecte d'un hipotetic atac terroriste.
L'orde del Ministeri de l'Interior ha obligat a tots els agents a sumar-se al seu lloc de treball a l'exigir els mandos superiors "la participacio de totes les unitats policials per a cobrir la vigilancia de totes les infraestructures critiques".
Alerta d'intensitat 3

Interior ha exigit a tots els agents de les forces de seguritat de l'Estat que extremen les mides de seguritat tant en l'aspecte individual com en totes les dependencies policials.

L'alerta antiterrorista que entrà ahir en vigor en totes les comissaries policials i comandancies de la Guardia Civil del Regne de Valencia es de nivell 3, hi ha fins al 5, en intensitat baixa, lo que significa que es fara efectiu el desplegament de les forces de seguritat per la via publica, segons informaren fonts del Ministeri de l'Interior.
Fins a l'atentat d'ahir, les mides de seguritat que estaven en vigor en Espanya corresponien a un nivell 2 en intensitat alta.
Este nou pla preventiu contempla no solament incrementar en caracter d'urgencia la vigilancia de centres estrategics, sino tambe restringir l'acces als emplaçaments estrategics.
No obstant, el ministeri resaltà ahir que no hi ha indicis concrets que permetan parlar d'un risc adicional de nous atentats yihadistes i calificà la situacio de "amenaça generica".
El diari Levante-EMV a l'igual que uns atres rotatius nacionals i locals arreplega en la seua edicio digital les vinyetes publicades pel semanari frances que ha costat la vida dels seus treballadors.

La Junta Islamica en Espanya condena l'atentat de Paris: "No res justifica eixos assessinats". "Estem avergonyits", assegura a '20 minutos' Muhammad Escudero Uribe, vicepresident d'esta organisacio. Quan es preguntat per si un succes aixina pot ocorrer en Espanya, respon: "No mentem a la bicha". Confia en que els fets com els de França no provoquen una reaccio contra els musulmans en Espanya, "ni en cap d'atre lloc".

L'assessinat de 12 persones en Paris en la seu del semanari satiric Charlie Hebdo a mans de dos homens encapuchats al crit de "Alà es gran" i "Anem a venjar al Profeta" ha provocat la reaccio immediata de condena de la comunitat islamica en Espanya. "Estem consternats. Condenem sense ambages el succes. Estem avergonyits i esperem que la justicia francesa prenga i condene als autors. L'assessinat està fora de l'Islam. Ni unes vinyetes, ni la religio, ni no res pot justificar a un assessi. L'assessinat està fora de la llei i de la rao", ha afirmat a '20 minutos' Muhammad Escudero Uribe, vicepresident de la Junta Islamica espanyola. L'assessinat està fora de l'Islam, Muhammad vol deixar clar que "l'Islam es una religio que promou la pau, l'integracio i la convivencia". Per aixo, son desig es que alguna cosa pareguda a lo de França no ocorrega en Espanya "ni en cap d'atre lloc". "No mentem a la bicha. Nosatres treballem pel dialec i denunciem tots els atentats d'esta indole, com ya ferem en el 11-S i el 11-M" El vicepresident de la Junta Islamica espera que fets com el de França no provoquen una reaccio contra els musulmans. "Confie en que no siga aixina perque en França, en Espanya i en tota Europa a on hi ha musulmans ha de quedar clar que nosatres solament volem viure i treballar en pau. Lo ultim que volem es que passen coses aixina o que tingam que debatre en els veïns i amics si fets horribles com el de Paris es fan en nom o no de la nostra religio". Se senten integrats segons un estudi de Metroscopia de 2011, "la comunitat d'immigrants musulmana declara sentir-se clarament a gust en Espanya. "Des de la Junta Islamica fem un esforç constant per a l'integracio dels musulmans en les lleis i normes socials espanyoles".

Accio Nacionalista Valenciana defen la llibertat d'expressio, denuncia i condena els atentats i assessinats de Paris, fets en nom del fanatisme, atacant greument a la religio que preten defendre, i causant mort i dolor completament injustificable. Agraïm a la comunitat musulmana la condena dels fets i instem al poble a separar entre fanatisme i religio. Els autors dels atentats han demostrat no ser bons musulmans atentant contra la vida i desoint les ensenyances del Profeta.