Tinc vergonya de pertanyer a la raça humana

28/3/2016

            Hui, de mati, mentrimentres desdejunava, escoltava, com a cosa habitual els comentaris al voltant dels atentats fets en Brusseles. Atentats ignominiosos i inacceptables, dels quals ara en Belgica es busquen responsabilitats i deixen a les clares moltes deficiencies de seguritat d'aquell païs, per mes que de tots es conegut que atentar han atentat en països en mides de seguritat extremes, com els EEUU, o en països acostumats a la lluita antiterrorista com Espanya, o en un bon sistema de seguritat com França, etc. I es que per a fer un atentat practicament hi ha prou en un foll que conseguixca armes per a dur-lo a terme. I en els mercats negres les armes son massa facils de conseguir.

            He conegut el comunicat de la banda terrorista ETA condenant l'atentat per afectar ad estes persones, "simples ciutadans", donant a entendre que ells mai ho havien fet. En els seus temps massacraren a centenars, aquells que no eren responsables politics ni membres dels cossos que participaven en la lluita contra el terrorisme. 

            Alguns no oblidem l'atentat en l'Hipercor, ni els perpetrats contra les cases quarters, a on moriren dones i chiquets, ¿O les dones i chiquets de guardies civils no son "simples ciutadans"? En Valencia mateixa ETA actuà contra els interessos de l'Estat espanyol  i realisà els següents crims:

1 de maig de 1985.- Dos bombes esclataren, una en la plaja de Levante de Benidorm i l'atra front a l'hotel Sidi Saler de Valencia.

3 de maig de 1985.- ETA colocà dos artefactes explosius en la plaja alacantina de San Juan i un atre en la del Postiguet.

5 de maig de 1985.- Una bomba esclatà en les proximitats de l'hotel La Zeña, en Torrevella (Alacant).

1 de maig de 1985.- Detonen una bomba de poca potencia en Benidorm (Alacant).

8 de juny de 1985.- Una bomba esclatà en la plaja valenciana d'El Saler, a pocs metros del parador nacional Lluïs Vives.

2 d'agost de 1985.- Un artefacte explosiu destrui el restaurant Arrantzale (de menjar basc) de Castello.

16 d'agost de 1985.- Membres d'ETA assesinaren a tirs a Clement Perret, frances presuntament vinculat als GAL, en el restaurant de la seua propietat situat en El Grao de Castello.

20 de decembre de 1990.- Catorze persones, quatre d'elles militars i deu civils, resultaren ferides en esclatar un coche-bomba activat per ETA en Valencia.

4 de març de 1991.- El delegat de la constructora Ferrovial en Valencia, José Edmundo Casañ, fon assessinat a tirs per dos encapuchats en l'oficina de l'empresa.

24 de maig de 1991.- Dos artefactes d'escasa potencia explosionaren en el restaurant Miano de Santa Pola i en l'hotel Mar Bella de Torrevella (Alacant).

16 de setembre de 1991.- Els policies locals José Luis Jiménez Vargas i Víctor Puertas Viera i el conductor de grua i guardia civil retirat Francisco Cebrián Cabezas moriren en esclatar un coche bomba que havia segut colocat per ETA junt al quarter de la Guardia Civil en Muchamel (Alacant).

15 de giner de 1992.- El catedratic de Dret Mercantil i exsecretari d'Estat per a les Autonomies baix la UCD Manuel Broseta Pont fon assessinat, en les immediacions de la Facultat de Dret de Valencia.

26 de març de 1992.- El civil José Flores Rodríguez resultà ferit lleu en sa casa a l'explosionar un artefacte casola.

24 de juliol de 1993.- Un artefacte esclatà en el ferry Punta Europa atracat en el port de Denia, sense causar ferits.

13 de juliol de 1995.- Un artefacte de poca potencia esclatà junt a un pont situat en el quilometro 936 de la carretera N-340, en Petrel (Alacant).

29 de juliol de 1995.- Un artefacte explosiu reventà en les immediacions del Port de Denia (Alacant) sense provocar danys a persones.

31 de juliol de 1995.- Una bomba de poca potencia esclatà en les proximitats de l'eixida 61 de la A-7 en Oliva (Valencia).

16 de decembre de 1995.- L'esclafit d'una bomba colocada per un comando d'ETA en l'escusat de la cafeteria d'El Corte Inglés de Valencia causà la mort de Josefina Corresa Huerta.

23 de juliol de 1996.- Un artefacte esclatà en la carretera N-234, entre Sogorp i Viver, en Castello.

18 de març de 2001.- Artificiers de la Policia feren detonar un coche bomba estacionat front a l'Hotel Riviera de Gandia.

24 de juliol de 2001.- L'etarra Olaia Castresana muigue quan esclataren deu quilos de dinamita que manipulaba en l'edifici d'apartaments de Torrevella (Alacant) a on vivia. L'esclatit tambe causà ferides a onze persones.

4 d'agost 2002.- El civil Cecilio Gallego Alaminos i la chiqueta de 6 anys Silvia Martínez Santiago, filla  d'un guardia civil, moriren i unes atres quaranta persones patiren ferides per l'esclatit d'un coche bomba junt a la casa quarter de la Guardia Civil en Santa Pola (Alacant).

9 d'agost de 2002.- Una bomba composta per quatre quilos d'explosiu esclatà en l'hamburgueseria Queen Burguer de Torrevella (Alacant).

22 de juliol de 2003.- ETA feu detonar dos bombes en dos hotels u d'Alacant i un atre de Benidorm, que provocaren ferides a tretze persones, una d'elles molt greu.

6 de decembre de 2004.- Una bomba de poca potencia reventà en la zona de "L'Explanada", en ple centre d'Alacant.

20 de giner de 2005.- La banda terrorista fiu esclatar un artefacte en l'hotel Port Denia, situat en esta localitat alacantina.

27 de febrer de 2005.- Una bomba d'escassa potencia esclatà en l'exterior d'una residencia d'empleats del banco BBVA en la localitat costera de La Vila Joyosa (Alacant).

19 de juliol de 2007.- Un supost etarra abandona en Torreblanca (Castello) un taxi en el que viajava a Tarragona, davant de la presencia d'un control policial.

26 d'agost de 2007.- Una furgoneta carregada d'explosius reventà en un parage rural de Les Coves de Vinroma (Castello) en ser detectada per la Guardia Civil.

 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2011/10/20/relacion-atentados-...

            Qualsevol en una inteligencia minima pot deduir, en llegir este llistat d'accions terroristes, que els objectius de la banda terrorista ETA no excloien a "simples ciutadans" dels seus objectius. Tots erem possibles objectius pel fet de pensar diferent, o pel simple fet de no ser ells. Resulta molt facil maquillar la veritat, passat un temps i per mig d'un comunicat de "condena" fer vore que ETA estava al costat de l'obrer i els ciutadans en bona voluntat...

            I quan penses que la barbarie no pot arribar mes llunt, arriba la noticia de la massacre en Paquistan. Dones i chiquets com a objectiu principal. El seu delit: tindre unes creences religioses diferents. M'avergonyix de pertanyer a la raça humana. M'avergonyix de formar part d'una comunitat a on es donen estes situacions. Els humans demostren no tindre principis, ni etica, ni respecte pels demes.

            Llance un crit contra la violencia, llance una crida a la sensatea, demane als humans que tornen a tindre "humanitat". I demane actuacions urgents d'aquells que tenen capacitat per a dur-les a terme, per a parar tota este destrellat. No podem permetre que s'actue aixina, i si s'ha d'intervindre militarment per a impedir-ho, es el nostre deure com a humans el fer-ho. No podem permetre que individus baix cap motivacio actuen d'esta manera. La llei i l'orde internacional s'han d'impondre. Clame per una actuacio coordinada per les nacions unides que pose fi ad esta barbarie. Si no s'actua ara, pot ser siga massa tart quan es vullga fer-ho.

            La solucio armada no ha de ser l'unica via: se'ls ha de tancar els paraïsos fiscals, l'activitat bancaria de llavat de diners, la venda d'armes ad estos grups terroristes. Hauriem de coordinar les investigacions internacionals, invertir mes en inteligencia perque es la millor ferramenta de prevencio d'atacs terroristes, consolidar les ajudes al desenroll i fomentar  l'educacio en la tolerancia, la llibertat i el respecte. Nomes aixina construiriem un mon millor.         

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/27/actualidad/1459...

 

Imagens; www.elsalvador.com atentat 1
                Reuters, elpais.com atentat 2
                elpais.com atentat en Valencia

 

Miquel Real