Simbols nacionals valencians / Felix Herraez

9/10/2023

         La real Senyera i la Senyera estrelada.

     

         Nostra real Senyera, es el simbol del Regne de Valencia i de tots els valencians. L'unica senyera del mon en titul real, no s'inclina davant ningu i se li rendixen honors de cap d'estat. Existint des d'al voltant de 1365, la banda blava que representa la corona se la va otorgar el Rei Pere II de Valencia i IV d'Arago "el Ceremonios".

         Els que tenim un sentiment nacionaliste (amor a Valencia, ni mes, ni manco), en tot el respecte i preferencia a nostra Real Senyera, utilisem com simbol reivindicatiu la Senyera Estrelada, no representa ninguna ideologia politica, nomes el nacionalisme, ni ve substituir a la Real Senyera, es nostra i no te res que vore en l'estelada catalana.

         El primer testimoni de la senyera estrelada o senyera nacionalista valenciana, fon en un acte d'Accio Nacionalista Valenciana, en els anys 30 (Temps d´Accio, pagina 145, Editorial Denes, 2007).

 

                                         

 

        Himne de Valencia i canço de lluita

       

        L’Himne Oficial de la Comunitat Autonoma de Valencia es l’Himne de l’Exposicio de 1909, des de 1925 Himne del Regne de Valencia. Compost en lletra del poeta Maximilia Thous Orts i musica del mestre Josep Serrano Simeon. Es totalment admissible que es canvien les frases que denoten sumissio a Espanya, per unes atres mes valencianistes.

       

 [ Per a ofrenar noves glories a Espanya ]

 Tots baix els plecs de la nostra senyera

 junts i a una veu, germans vingau.  

 

¡Ya en el taller i en el camp remoregen cantics d'amor, himnes de pau!.

 

 ¡Pas a la [ Regio ] Nacio

 que alvança en marcha triumfal!

 

 Per a tu la vega envia

 la riquea que atesora i es la veu de l'aigua cantic d'alegria

 acordat al ritme de guitarra mora.

 

 Paladins de l'art t'ofrenen

 ses victories jagantines i als teus peus, Sultana tos jardins estenen

 un tapiç de murta i de roses fines.

 

 Brinden fruites dorades

 els paradisos de les riberes pengen les arracades 

 baix les arcades de les palmeres.

 

 Sona la veu amada

 i en potentissim, vibrant reso notes de nostra albada 

 canten les glories de la [ Regio ] Nacio.

 

 Valencians: ¡en peu alcem-nos!

 que nostra veu

 la llum salude

 d'un sol novell.

 

 [ Per a ofrenar noves glories a Espanya ]

 Tots baix els plecs de la nostra senyera junts i a una veu, germans vingau.  

 ¡Ya en el taller i en el camp remoregen cantics d'amor, himnes de pau!

 

 ¡Flamege en l'aire

  nostra Senyera!

 

 ¡Gloria a la Patria!

 ¡Vixca Valencia!

 ¡Vixca! ¡Vixca! ¡Vixca!

         https://www.youtube.com/watch?v=-eJBROhB-6o

 

         Canço de Lluita, composta en lletra de Maximilia Thous Llorens i musica de Miquel Asensi Martin, en 1922; en tot el respecte i preferencia a l'Himne de Valencia  es un atre simbol reivindicatiu del nacionalisme valencià.

 

Valencians, prou de temps s'alluntarem
oblidantmos de que erem germans.
Ajuntemmos, que ya ha arribat l'hora
de ser lliures i de ser valencians.

Ya sobre els camps d'Iberia
per tot arreu esclaten
les flors que son el simbol
de patria i llibertat,
i mentres atres cullen
els fruts de la victoria,
el poble de Valencia
no deu d'estar parat.

Valencians, defengam nostra terra
contra lladres, bochins i tirans;
ajuntemmos, que ya ha arribat l'hora
de ser dignes de ser valencians.

Agraïm l'amor pur de Valencia
que mos vol vore units i germans,
i els fills nostres diran recordantmos,
que som dignes de ser valencians.

Junt a la mar blavosa
i al cim de la montanya,
la voluntat del poble
mos ha posat un niu;
de front, a l'aire lliure
el nostre pit s'eixampla
i al bes del sol que abrasa
el nostre cor hui reviu.

Valencians, defengam nostra terra
contra lladres, bochins i tirans;
ajuntemmos, que ya ha arribat l'hora
de ser dignes de ser valencians.

         https://www.youtube.com/watch?v=v9xq6C_VbQg

 

         La Llengua Valenciana

 

         I per acabar i no per aço manco important, tot lo contrari, tenim la nostra Llengua Valenciana, simbol que ha resistit al temps i als atacs tant de ponent com de tramontana. Ella representa lo que varem ser i el major llegat dels nostres antepassats, Per lo tant, es el maxim simbol que nos pot representar, ya que la Llengua la fa el poble i no podem deixar que uns forasters nos furten lo que nomes es nostre i dels nostres antepassats.

                                            

         Imagens: culturavalenciana.es, gacebook, ACNV.