Sa Magestat el rei d'Espanya li dona l'esquena al poble valencià

8/10/2015

Front a les pretensions del nou equip de l'Ajuntament de llevar-li els honors a la nostra Real Senyera, i tenint en conte que esta representa al rei i que per eixe motiu rep el tractament de cap d'Estat, Accio Nacionalista Valenciana, membre de la Federacio AVANT Valencians, en nom propi i de la Federacio en la que està integrat el partit, envià escrit el 25 de setembre de 2015 que mes baix reproduim, demanant ampar al rei i la seua presencia per a forçar a l'equip municipal a rendir els honors que per tradicio i dret propi li corresponen a la nostra Real Senyera.

Una volta mes, sa Majestat, el mateix que en el seu discurs dirigit als valencians en els premis Jaume I va dir "Bona tarda", sabent com sap, que no es per ignorancia, que els valencians no fem us d'eixa expressio sino que es un enunciat foraneu i ofensiu per al poble valencià, una volta mes el rei que l'any passat declinà el vindre a Valencia i tindre el gest de firmar els Furs, fet que significaria el seu compromis en els valencians i el nostre reconeiximent cap ad ell com a sobirà nostre, tal i com mana la tradicio i les lleis forals que, en el seu escrit nos digue estan vigents, eixe mateix monarca cap de l'Estat espanyol li dona una volta mes l'esquena al poble valencià rebujant l'invitacio cursada formalment per Accio Nacionalista Valenciana i la Federacio AVANT Valencians, a vindre a presidir els actes del "9 d'octubre", nos diu que "per motius d'agenda". Prenim nota d'este nou agravi al poble valencià en lo que es un "suma i seguix", al seu "oblit" d'una de les llengües oficials en l'Estat del que es el cap, en el seu discurs com a nou rei, i a les seues intevencions en diferents ocasions quan ha visitat lo Regne de Valencia utilisant paraules que ben sap no son nostres sino d'una atra comunitat autonoma. La seua actitut dona soport ad aquells que van contra la corona i contra l'unitat de l'Estat que ell representa i resulta un afront al poble valencià.

Aci teniu l'escrit presentat per Accio Nacionalista Valenciana en nom de la Federacio AVANT Valencians a sa Majestat el rei: