Racisme institucional: el blat i 'Caperucita roja' / J. Masia

21/10/2015

            El racisme institucional apareix quan en la llegislacio, les practiques o les declaracions d'orguens, d'institucions o el seus representants es favorix i discrimina, margina a un grup etnic sobre un atre. Este racisme puja a un nivell superior, estructural en l'Acort de Schengen i en la violacio per tots els països europeus del compliment, sense excuses de mal pagador del dret internacional del refugiat. Nomes la critica social els ha fet capgirar les practiques −que no els seus pensaments−.  

            Es fonamental que els poders publics participen en la defensa dels drets humans, perque han de ser garants de la llegislacio vigent i per una qüestio moral evident. Segons SOS racisme, la policia catalana concentra mes del 40 % de denuncies per racisme. En l'Estat espanyol es produixen al voltant de 4 000 atacs racistes a l'any. ¡I qué, Espanya va be! 

            Dins dels estudis sicosocials i sociologics l'immigracio està relacionada intencionalment en fenomens naturals com "riuada", "tsunami"; en malalties, com "brot", "virus", "plaga", "llacra";  o en lexic militar, "invasio", "asalt", "cavall de Troya"; basicament, en "tot lo bo". Esta modalitat o forma de propaganda ideologica basa la manipulacio en una tecnica tan simplista i burda com efectista: l'associacionisme. 

             Ya sabia yo que la capa de Superman o de Caperucita Roja no nos portaria res bo, era un senyal roïn. L'arquebisbe valencià Antonio Cañizares, declarà que existia una "invasión" d'immigrants (El Mundo, 14-10-15) i lo que es pijor encara, llançà la sospita per si no eren "trigo limpio" perque hi havia "molta mescla", referint-se a que poguera hi haure terroristes entre els refugiats. Damunt apela a ser lucits, ¡Cóm si predicara en l'eixemple! Sense tindre cap prova per a justificar les seues paraules falaces i racistes sobre un colectiu. ¿Desconeix l'existencia del fenomen de terroristes autoctons, de "dins", en mes de 8 llinages europeus? ¿Li ha fet falta ad algun terroriste que ha atentat en occident entrar aprofitant una crisis humanitaria impressionat, passant-s'ho molt mal, quan ho han fet, quasi sempre, en avio, en "business"? A Deu pregant i en la maça pegant.

            Al catolic, apostolic i romà li preocupa el vell conte de l'islamisacio europea. "¿Dónde quedará Europa dentro de unos años? [...] Seamos lúcidos y no dejemos pasar todo porque hoy puede ser algo que queda muy bien, pero que realmente es el caballo de Troya dentro de las sociedades europeas y en concreto la española". Dins de la cosmovisio de l'islam, l'idea de "Al-andalus" fa referencia al llegitim recòrt i l'historica herencia rebuda, per contra una minoria, els fanatics terroristes, parlen de la reconquista lo que provoca, per la seua amplificacio mediatica, somis xenofops i temerosos. 

            I rematà com si fora "afiliat d'honor" del PP, en modo "mitin electoral" i envalentit, en referencia a la pobrea en Espanya, que no se creu "las proporciones tan enormes que dicen", no veu "a la gente más que antes en la calle ni viviendo debajo de un puente" ¿Que tal si li ho pregunta a la desconeguda, per ad ell, Cáritas? Es passa per l'arc del triumfo la quantitat d'estudis i estadistiques que senyalen l'irrefutable creiximent de la pobrea, la desigualtat i la precarisacio que demostren una realitat dificilment indiscutible per a qualsevol persona sensible, honesta i justa. I ya per a finalisar, i rematar-nos, afirmà que l'unitat d'Espanya es un "bien moral" (Lev-EMV, 14-10-15). Un atre fervoros defensor de "una, grande y libre", ¿Els tenim a tots aci? Un apunt, ad este senyor les grans entitats valencianistes anaren a rendir-li cortesia i a portar-li la Real Senyera. Yo li haguera portat una atra cosa... "La naturalea del prejuï" de Gordon Allport. Front a tant de destarifo mental i verbal fon molt criticat. Despres el cridarien a l'orde, nomes uns dies despres, Hyde es converti en el doctor Jekyll, es centrà, i demanà "caridad" cap als perseguits "e inmigrantes que buscan ayuda", i clar el classic: les meues paraules han segut malinterpretades (Lev-EMV, 16-10-15 i 17-10-15). ¡Che, qué bona persona s'ha tornat! ¿Habitualment pensa abans de parlar?  

            El PP es un classic xenofop, dona per a una enciclopedia. Fa poc enaltiren al "panfleter raciste" Xavier García i a Javier Maroto, tota una declaracio d'intencions i principis. El ministre de l'Interior, Jorge Fernández, nos recomanà −en menys sensibilitat que un cudol− que cadascu nos portarem un immigrant a casa, una atra prova del racisme institucional, i sense cap fiscal que el porte als tribunals per incitacio a l'odi, ¡Clar com no ho tuiteja! Hi ha antecedents, en 2009, fon condenat el ministre de l'Interior frances, Brice Hortefeux, per un comentari raciste, "siempre hace falta uno. Cuando hay uno, bien. Los problemas vienen cuando hay muchos". El tribunal considerà la declaracio "ultrajante y despreciativa". En 2011, el nou ministre de l'Interior frances, Claude Guéant, reincidi, està clar que es cosa del carrec o van els mes estupits i xenofops a ocupar-lo. ¿S'imaginen l'ideologia politica dels personages? ¡Oh, sorpresa! Son de dretes, actualment coneguts com "els centrats", ¡Quína estranya constant! ¿Qué diran en privat? 

            Es necessari senyalar i deixar a banda del discurs politic i religios l'investigacio del terrorisme perque es una llabor de la policia i dels servicis d'inteligencia i quanta mes discrecio millor, aixina que en boca tancada no entren mosques. No siga que el PP manipule al CNI per a justificar l'autoria de l'atentat terroriste del 11M, com han denunciat el seu exdirector Jorge Dezcallar o el cap dels TEDAX, Juan Jesús Sánchez. Ya sabem que el PP no utilisa les institucions de l'Estat en benefici propi, aixo ho fa Rita "la cantadora". 

            El papa Francesc I, per contra, ho ha deixat ben clar, que cada parroquia acullga a una familia. Les diferencies entre el papa −que ha resultat una bona persona, inteligent i misericordios− front al restant de la curia son substancials. Te mes seguidors fora de l'Esglesia catolica que dins. Si alguns arquebisbes estan tan preocupats en salvar Europa i mantindre l'unitat d'Espanya, lo millor que poden fer es callar-se o seguir al papa.

 Imagens: dalt, alfonsosaborido_Cañizares_2;
                 baix, El plural.com cañizares 1

 

Per J. Masia