¡Quína (poca) vergonya sr. conseller! (i II) / Toni Fontelles

25/6/2024

           Les irredentes queixes: fum de boges

          Tot lo que he dit aci puc afirmar-ho perque m’he llegit els tres ‘criteris’ i tambe puc afirmar que es falsa, es una mentira (¡veges tu!), la queixa de “los técnicos lingüísticos de la Generalitat” perque “creen que el nuevo modelo de valenciano administrativo del Consell del PP y Vox pone en peligro la supervivencia de la lengua propia de la Comunidad Valenciana” (Levante-EMV 27-4-2024: 14). Es alucinant i desinformacio pura, son com els negacionistes del canvi climatic, que ¿‘mentres’, ‘hui’, ‘desset’, tindre’, ‘acostar’, ‘futboliste / futbolista’, ‘homens’, ‘despus-ahir’, ‘seguixen’... posen en perill la ‘llengua propia’?; per oposicio, he-hem de creure que ¿‘mentre’, ‘avui’, ‘disset’, ‘tenir’, ‘apropar’, ‘futbolista’ (m. i f.), ‘homes’, ‘abans d’ahir’, ‘segueixen’... salven la ‘llengua propia’?. Estos ‘tecnics llingüistics’ haurien de llegir un poc i no dir tantes boles (les diuen en la complicitat dels mijos de comunicacio)... Son el monstruo que ha creat el paradigma catalaniste. Contra el sentit comu i tota llogica, les formes mes acostades a la parla mes general son les perilloses, i les alluntades, i proximes al catala, son les beneficioses (¿¡!?). ¿S’atrevirien a fer tal afirmacio en sentit contrari, en el catala?

Es mes, estos ‘tecnics llingüistics’ critiquen que els canvis realisats (l’orde de les preferencies) son per raons extrallingüistiques (Levante-EMV 27-4-2024: 14). I el model de 1995 i el de 2016 ¿obedien a raons llingüistiques? Es per a baquejar-se de risa (o per a plorar si no fora per l’ignorancia supina mostrada). Pero se’ls veu la pateta de llop per baix de la porta quan asseguren que s’havia dissenyat: “un modelo convergente con la normativa del resto del dominio lingüístico con el que compartimos código: Baleares i Cataluña” (Levante-EMV 27-4-2024: 14). Pos ya està clar ¿no?

         Estic refartet del topic: que ara se substituix ‘judici’ per ‘juï’, ‘servei’ per ‘servici’ (María Fabra, El País 29-4-2024, edicio electronica)... les usuals i generals en el valencià son ‘servici’ i ‘juï’, que havien segut relegades o eliminades per servei’ i ‘judici’... i que han desaparegut per decantacio, per evolucio historica. Segur que ni esta periodista ni els ‘tecnics llingüistics’ defenen en castella l’us actual de ‘serbicio’, ‘servitio’, ‘iudigio’, ‘jodicio’, ‘iudizio’, ni tampoc ‘sulco’ (‘surco’), ‘portella’ (‘portilla’), ‘porco’ (‘puerco’) o ‘ses’ (‘seis’)...¡preciosos i ridiculs ignorants! Estos serien capaços d’asseverar que Manuel Sanchis Guarner era un ‘anticatalaniste latent’ com el defini Joan Fuster.

La debilitat dels defensors del’ valencià autentic’

            Tambe se que ni el PP ni Vox estan per la defensa i promocio del valencià, mes enlla de la nominalitat. La recepta de la llibertat que defenen es sempre la ‘llibertat’ per als castellanoparlants, i els que hem de canviar d’idioma en la consulta del mege, en la policia o en l’autobus, som els valencianoparlants perque som els unics billingües. Pero tambe he de dir que estos defensors acerrims de la ‘llengua propia’ ho son per la consegüent unitat del catala i de la catalanitat, sempre els ha importat mes l’unitat i la convergencia idiomatica (catalana) que la propia identitat valenciana (que casi segur que consideren ‘catalana’).

                

Per cert, he tirat en falta una simple nota de les institucions senyeres (Lo Rat Penat i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana) o d’algun del satelits lletraferits, per a saber l’opinio.

            En conclusio

Per ultim, senyalare que l’obra, com les dos precedents, no es ninguna cosa de l’atre mon, ni pel contengut ni per la forma ni per l’extensio ni perque, en definitiva, plantege un model propi en totes les conseqüencies, no se’n pot eixir del marc que es la AVLl que, com una nina russa, tampoc se’n pot eixir del marc de l’Institut d’Estudis Catalans.

Imagens: informacion.es, google.es.