¿Qué es el nacionalisme?

26/12/2015

Vejam les tres acepcions que hi ha per ad este concepte:

 1.  Volença dels naturals d’una nacio ad ella i a quant li pertany.

 2. Ideologia que atribuix entitat propia i diferenciada ad un territori i als seus ciutadans, i en la que es fonamenten aspiracions politiques molt diverses.

 3. Aspiracio o tendencia d’un poble o raça a tindre una certa independencia en els seus orguens rectors.

 Per tant, el nacionalisme aplicat al valencianisme es l’expressio natural del mateix:

 -Volença dels naturals del Regne de Valencia ad ell i a quant li pertany.

  1. Ideologia que atribuix identitat propia i diferenciada al Regne de Valencia i als valencians, en base a la qual fonamentem aspiracions politiques molt diverses.

  2. Aspiracio o tendencia dels valencians a tindre un cert nivell d’autogovern i independencia a l’hora de prendre les decisions que nos afecten.

 ¿Qui pot negar que estes son premisses valencianistes? ¿Qui pot estar en desacort en estes expressions i dir-se valencianiste?