Puja la miseria de les families valencianes

2/2/2015

La miseria de les families valencianes puja en el 2014 per la despossessio de vivendes. Les ultimes senyes oferides pel Consell General del Poder Judicial mostren unes sifres poc esperançadores per a moltes families valencianes, victimes d'este furt consentit des de l'administracio valenciana, puix el Consell europeu ha prohibit que cap familia siga desposseida de la seua llar estiga en la situacio economica en que estiga.

Les sifres oferides son les següents. La Nacio Valenciana es la segona autonomia que mes llançaments d'immobles registrà en el tercer trimestre de l'any. Concentrà el 16,4% de tots les despossessions practicades en l'Estat, segons el balanç oferit pel CGPJ el dia 12 de decembre. Foren 2.189 despossessions: 24 al dia, sense distinguir vivendes, baixos comercials, garajos o finques rustiques. Esta sifra supon un aument del 13,2% respecte al mateix temps que l'any anterior, sis punts mes que a nivell estatal. Durant els nou primers mesos de 2014, la Nacio Valenciana ya ha registrat 9.776 despossessions judicials eixecutades. Una mija de 36 al dia. El 14,5% de tot l'Estat. 

Anteriors balanços demostren que el territori valencià es l'autonomia que mes despossessions ha tingut en el periodo 2008-2013. En l'any i nou mesos que ha transcorregut des de l'entrada en vigor de les primeres mides llegals del Govern de Madrit per a protegir de les despossessions a les persones en perill d'exclusio social, en la Nacio Valenciana s'han practicat 16.962 apropiacions indegudes. Entre 2008 i el 30 de setembre de 2014, les apropiacions practicades en la Nacio Valenciana ascendixen a 53.756. Les despossessions rebudes pel TSJ (no totes efectuades) pugen fins a les 75.307. 

Del balanç d'est ultim trimestre destaquen unes atres dos coses remarcables. La primera es la reduccio de processos d'eixecucio hipotecaria, aço es, els procediments judicials que desemboquen en despossessio. En l'any 2012 estaven al voltant dels 4.000 per trimestre; en acabant de la reforma de la moratoria baixaren dels 3.000, pero posteriorment tornà a disparar-se als 4.000. En este trimestre, a diferencia, s'han desplomat els procediments valencians d'eixecucio hipotecaria fins als 2.597 (un 13,3% del total), per darrere d'unes atres comunitats com es el cas de l'andalusa o la regio catalana, que obtenen els resultats mes perillosos.

Un atre factor destacat d'este final d'any es l'orige de la despossessio. En la mija estatal, el 51% d'estos llançaments derivaren de l'impagament del lloguer, mentres que el 43% se produi per un impagament de l'hipoteca. En la Nacio Valenciana, per contra, les proporcions son molt distintes i aço es degut a l'efecte de la bambolla immobiliaria i la compra desenfrenada en el periodo anterior a la crisis. A la diferencia de la mija estatal, lo que mes abunda en el territori valencià, i en una proporcio del 63%, es la despossessio com a conseqüencia d'un procediment d'eixecucio hipotecaria. Son 1.370 d'hipoteques front al 755 de lloguers. Hi ha 64 llançaments en distint orige. Per un atre costat, en quant a les demandes per despachament presentades en els Jujats de lo Social en el tercer trimestre, la Nacio Valenciana representà el 10,2% del total de l'Estat.

La posicio respecte ad este problema, que afecta a gran part de la societat valenciana, Accio Nacionalista Valenciana, com queda be patent en el punt 47 del nostre ideari (apartat propostes socials) aposta per les directives europees mes garantistes i justes que les estatals. Com a solucio al problema apostem per la dacio en pagament, perque d'esta manera protegim als nostres ciutadans i garantisem una societat mes justa.

Una informacio de A.C.

Font originaria: Levante, dissabte 13 de decembre de 2014