Presentacio de la Coalicio ‘AVANT’ al Poble Valencià.

18/4/2015

Este divendres, 17 d’abril, en l’Aula de Capitol Empreses, s’ha presentat al Poble Valencià la Coalicio ‘AVANT’, a la qual han definit els seus representants com “l’unica coalicio valenciana i valencianista” i “la veu dels valencians”.

En una sala plena de public, els representants dels tres partits que conformen la Coalicio ‘AVANT’: UNIO-una veu, Renovacio Politica (RePo) i Accio Nacionalista Valenciana (ACNV), mes la recent incorporacio del partit municipal Coalicio per Albal que formarà llista en nom de ’AVANT’, han expost els pilars fonamentals de la seua llinia ideologica i politica, subrallant el seu maxim objectiu de “priorisar  tots els interessos valencians per damunt de tot”.

El representant d’UNIO, Boro Martinez, ha destacat que els valencians “hem de reaccionar davant de la perdua paulatina del nostre teixit industrial, les nostres PYMES, el sistema bancari valencià, la nostra identitat i cultura, i recuperar l’orgull de ser i sentir-se valencians”. Boro Martinez, tambe ha destacat que “des de AVANT tenim un gran interes per impulsar l’investigacio, desenroll i innovacio (I+D+i), que es el futur de la societat valenciana. Per esta rao, hem mantingut conversacions en professors universitaris per a que nos traslladaren les verdaderes necessitats i les millors estrategies per a dur a terme este importantissim objectiu. Totes eixes idees i proyectes els hem inclos en el nostre programa”.

Per la seua part, el president de Renovacio Politica (RePo), Benjamín Lafarga, cap de llista i candidat a la Presidencia de la Generalitat Valenciana per ‘AVANT’, va expressar “la seua ferma voluntat d’acabar en la pessima gestio politica i de balafiament que durant decades, en governs del PSOE i PP, han dut al Regne de Valencia a la ruina economica”, i per supost tambe, “eliminar la corrupcio de les nostres institucions, plena de casos que sería interminable nomenar-los a tots”. Benjamín Lafarga ha remarcat “l’objectiu de defendre a l’agricultura valenciana, l’economia valenciana i dotar d’eficencia a l’Administracio valenciana”, ademes de “recuperar els nostre Dret historic Foral, aixina com reivindicar el deute historic” per acabar en la marginacio que patim els valencians des del Govern Central.

Tambe ha segut molt valorada l’intervencio de la cap de llista per a l’Ajuntament de Valencia, Amparo Blay, qui ha destacat com a punts basics “fer una politica municipal preocupant-se no nomes dels barris mes centrics del Cap i Casal, sino dels barris periferics i, en especial, de les Pedanies, els quals paguen els mateixos imposts pero per contra no disponen dels mateixos servicis publics, ni de la mateixa calitat”.  Com a Treballadora Social ha volgut subrallar el seu gran interes en “desenrollar un politica municipal i establir les mides necessaries per a acabar en la marginacio social, en la perdua de vivendes de les persones mes desfavorides, aixina com la d’impulsar la generacio de llocs de treball “. Per ultim, ha transmet la seua maxima entrega a “la defensa del Patrimoni cultural i historic dels valencians, de la Llengua Valenciana, i de L’Horta de Valencia en perill de desaparicio per les politiques d’especulacio que s’han dut en les ultimes decades”.

En acabant, ha intervingut el representant d’Accio Nacionalista Valenciana, Ricart Pla, qui ha transmet als assistents que “el naiximent de la Coalicio ‘AVANT’, ha segut de manera principal per a complir el desig de gran part dels valencians que demanaven una força genuïnament valenciana”, i que tambe “qui no està en la coalicio es perque no ha tingut voluntat d’estar”,  recordant que des de ‘AVANT’ no formaran mai aliances en partits que defenguen, per eixemple, la normativa de la AVL, o que siguen sucursalistes de Madrit o Barcelona. Ha anunciat que ‘AVANT’ es l’unica agrupaco politica que renuncia a qualsevol subvencio publica, puix son diners publics que deuen d’invertir-se en benefici de la societat valenciana. Ricart Pla, ha senyalat “el caracter de la Coalicio ‘AVANT’ d’estricta obediencia valenciana, de la defensa de les Senyes historiques valencianes, en especial de l’Idioma Valencià”. Tambe ha volgut traslladar als assistents “la gran importancia del Poble Valencià, que es l’autentic lider que necessitem, hem de ser conscients que en les nostres mans està tornar a recuperar la grandea del Regne de Valencia”.

Per a concloure l’acte, s’ha llegit la Declaracio de Principis que els partits fundadors de la Coalicio ‘AVANT’ se comprometen a complir, a on s’arreplega l’absoluta llealtat als interessos del Regne de Valencia i del Poble Valencià. Una volta llegida, els representants de les tres formacions fundadores han firmat la declaracio. Les ultimes paraules han segut per a anunciar als distints caps de llista que se presenten en diferents municipis del territori valencià.