Patetic Valencia CF / Antoni Fontelles

5/7/2015

 A voltes t’espenten a escriure sense voler. M’he donat conte que les ‘persones humanes’ no tenen llimit a l’hora de fer el ridicul mes absolut. Ho viu de chiripa, ‘agranant’ la graella televisiva en un moment de desfici, era en el canal de Julio Insa; estaven repetint (3-7-15) la despedida del president del Valencia CF Amadeo Salvo i al seu costat estava imperterrita la plenipotenciaria Layhoon Chan (el fet causant fon l’antevespra, el dia 1). 

          L’u estava que es trencava, en cara de llastima i defenent lo indefendible. Lo que per accio propiciaren ell i Aurelio Martínez –que mai he sabut qué pintava alli– i provablement per omissio tots els que no actuaren com tocava en son moment. I l’atra, l’ama real de l’equip, que ya ho era, lloava i agraia ¿Qué? ¡Hipocrites! ¿No creuen que si els directius foren tan bons i ho feren tan be els haurien deixat treballar? L’historia no va per ahi, la cosa es que el Valencia es un negoci i pareix que la majoria de seguidors encara no s’ha enterat. Julián García Candau ho havia dit en unes atres ocasions en Levante-EMV i ho ha reiterat recentment (28-6-15 i 2-7-15). En u dels articuls comparava la perdua del ‘sentiment’ en cóm Esau vene la primogenitura a son germa Jacop per un plat de llentilles i explicava les maniobres que estan fent en la compra-venda de jugadors i en els prestams i en els interessos… I es lo que està passant. 

Marketing pur. Per a ‘aplacar’ les (inexistents) ires dels aficionats s’han anunciat mes inversions, ampliacio de capital, i la presidenta informava que estaven garantisats els llocs de treball. Yo no em refiaria ni gens ni miqueta. ¿Algu dubta que en temps podem acabar tenint un Valencia totalment ‘internacional’? I no ho dic pels jugadors. 

Afirme que ignoren lo del negoci perque, en la mateixa televisio, acte seguit, hi hague una tertulia a on els participants debatien sobre lo divi i lo huma del seu equip, proclamaven la seua valenciania, feyen vots perque vinguera lo millor per al conjunt i coses per l’estil (alguna nota discordant, pero poc, no massa), perque ‘el Valencia es lo primer’. ¡Que l’unic nexe en els ‘valencians’ i la ‘valenciania’ es el nom i l’estadi! Tot lo atre son romanços. 

¿Algu se’n recorda de totes les promeses del principi? Pocs, ben pocs. Hauriem de repassar l’hemeroteca. 

I me repetixc d’un articul anterior, perque la jugada s’està repetint en el Llevant. Tambe hi ha hagut algun articuliste del Levante-EMV que ha advertit de les conseqüencies de lo que s’està fraguant (José Luis García Nieves, 16-6-15). El millonari Robert Sarver està revolant lo poc valencià que queda, futbolisticament parlant, i pintant-ho de color rosa, dient que li encanta Valencia i que volen fer creixer a l’equip en l’herba (traduccio del titular Levante-EMV, 18-6-15). I els seus negociadors son advocats de fondos d’inversio. ¡Que es blanc i en botella! I si es ven, que requalifiquen l’estadi, que son molts diners. Ya està be de ser faves. 

Dic lo poc que queda –nomes el Vilarreal, i toque fusta– perque com a l’Elig l’han baixat administrativament a segona (juny 2015), i estos van i plantegen que el segon equipage siga la bandera espanyola. Hauria entes una reaccio ‘valencianista’ pero no una ‘espanyolista’. Recorde quan en el 1995 descendiren a segona, tambe per deutes, al Celta i al Sevilla i en acabant de dos semanes… s’amplià la lliga en primera de 20 a 22 equips i els mencionats recuperaren la categoria. ¡No s’ha de barrejar el deport i la politica! ¡Com la llengua! 

Vaig acabant, ¿Se’n recorden vostes quan els bancs que es quedaven les caixes i entitats financeres valencianes anunciaven que mantindrien la ‘valenciania’ en no se quànts elements i es lo que nos asseguraven els politics del PP, ara en l’oposicio? Val. Puix el Sabadell abandona la marca CAM, ya no es dira “SabadellCAM” sino “Sabadell” (Levante-EMV, 4-7-15). Igual que passarà en Caixabanc que encara conserva nom –en molts llocs– i anagrama del “Banc de Valencia”. Es qüestio de temps.   

Dubtava entre titular ‘Patetic Valencia CF” o “Patetics valencians” ¿Sera el segon mes adequat que el primer? 

Encara que ho tenen molt dificil, espere que este dumenge els grecs donen al mon una lliço de ‘dignitat’ i ‘democracia’.

Image: plazadeportiva.com 

Antoni Fontelles