Nova manca de respecte per part del President de la Generalitat valenciana cap als valencians

2/10/2014

El President de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, una volta mes ha faltat al respecte als ciutadans que governa. Pretendre enganyar als ciutadans es una manca de respecte inadmissible.

Fabra insistix en que tot es causa de l'herencia socialista, la seua gestio, el seu model de finançacio. Fabra parla com si estiguera en l'oposicio, i com si el partit que mana en Madrit fora de signe contrari al seu i no el mateix en que ell està.

Quan estas en l'oposicio pots queixar-te del model de finançacio i demanar que siga canviat, com fem des d'Accio Nacionalista Valenciana, pero aço mateix no pot fer-ho qui te capacitat llegislativa per a fer els canvis. Si tens clar que el model de finançacio nos perjudica i estas en el Govern, la teua obligacio es canviar-lo, i no queixar-te de que uns atres, anteriorment propiciaren eixe model.

Certament el problema del balafiament dels diners publics nos afecta a tot l'Estat. Eixos 8 anys de Govern socialiste nos situà en una posicio delicada. Tampoc oblidem, des d'Accio Nacionalista Valenciana que tot eixe temps en lo Regne de Valencia governava el PP, partit que es va a dedicar a balafiar pel seu conte els diners de tots els valencians, deixant a l'Administracio valenciana en la ruïnosa situacio en la que es troba a dia de hui. ¿Ajudats per una molt mala finançacio? Si, pero incrementat per una penosa gestio.

La clau està en cóm està afectant ara al restant de l'Estat i cóm nos tracten a nosatres per a recuperar-nos de la crisis.

Per si voste no s'ha enterat, el restant de l'Estat espanyol està fent front ad esta eixida de la crisis en un millor tractament economic per part del Govern Central, en majors inversions en tots els camps.

Afirmar que el Govern ha realisat un esforç important en la Comunitat Autonoma de Valencia, sabent que som una de les comunitats a on eixe esforç ha segut menor, no deixa de ser una burla a l'inteligencia dels ciutadans.

La seua incapacitat d'exigir al Govern Central allo que nos pertoca per Dret, està conduint a la terra que voste governa a la ruïna mes absoluta, deixant-nos relegats en capacitat, per manca d'inversions en infraestructures imprescindibles per al desenroll de les nostres industries i comerços. La seua politica de "cabotà" a Genova, nos està conduint al desmantellament del nostre potencial economic i capacitat de produccio. El despreci que voste mostra per les reivindicacions historiques de les agrupacions d'empresaris valencians en qüestio d'infraestructures, li deu passar factura en els proxims comicis a on l'empresariat buscarà qui atenga les seues demandes justes, precises i necessaries. Demandes que de set ateses redundarien en beneficis per a tots els ciutadans.

Miquel Real i Alcocer

President Nacional

Accio NV

http://www.elperiodicodevalencia.com/764/nova-manca-respecte-part-del-president-la-generalitat-valenciana-cap-als-valencians