Normalisat / J. Martínez Tub

3/10/2019

            “En temps de dictadura…”

            “De chiquet en el poble tots parlavem en valencià i era normal…”

            “Nos ensenyaven a respectar als majors i era normal…”

            “Un fill a un pare mai li alçava la veu i era normal…”

            “Seguiem les tradicions del poble i era normal…”

            “En escola nos estava prohibit estudiar en valencià i… no era normal pero, ho teniem assumit, ho teniem normalisat…”

            “La dona no tenia els mateixos drets que el home i… no era normal pero, ho teniem assumit, ho teniem normalisat…”

            “S’aceptava la violencia dins de la familia i… no era normal pero ho teniem assumit, ho teniem normalisat...”

 

            En democracia.

 

            En acabant tinguerem la sort de passar ad un estat democratic, que no es una atra cosa que la llegalisacio de la corrupcio i a on els lladres dels drets i diners publics mai tornen lo furtat ni paguen conforme al mal que fan, damunt posen lleis que van acort a lo que el poble necessita i demana, no siga cosa que algun fill d’ells haja de ser jugat…

            Es curios pero en la dictadura feen igual, sera per aixo que no sent normal ho tenim assumit, ho tenim normalisat.

            Poc a poc, producte d’eixa corrupccio del poder democratic han conseguit fer que el poble veja i assumixca una normalisacio en coses que per a res son normals, aixina tots veem…

            Que quan un home mata a una dona els fills queden abandonats per l’estat i… no es normal pero, ho tenim assumit, ho tenim normalisat…

            Qualsevol, delincuent, violador de dones, chiquets i assessins, quan mes delictes fan manco paguen pel mal fet i… no es normal pero, ho tenim assumit ho tenim normalisat…

            Els mijos d’informacio se’n farten de contar mentires i noticies interessades segons quí els paga i… no es normal pero, ho tenin assumit, ho tenim normalisat…

            U pot ser valencianiste pancatalanista o valencianiste espanyolista NO es normal pero, ho tenim assumit, ho tenim normalisat…

            Tambe pots ser valencià valencianiste nomes, en este cas t’acaçaran a pedrades uns i atres , NO es normal pero, ho tenim assumit, ho tenim normalisat…

            La llengua valenciana que es dona en les escoles i universitats tots sabem que es catala, que res te que vore en lo que des de sempre s’ha parlat en casa i que apareix en els llibres d’historia, tots sabem que lo que s’esta fent en la llengua valenciana es un genocidi cultural producte de la corrupccio dels politics democratics…

            No es normal pero, i aço no ho entendre mai, ho tenim assumit, ho tenim normalisat…

            No se fins a quan este sense sentit general durarà, lo que tinc clar es que llegalitat i normalisacio van agarrats de la ma i separats de la justicia.

            Que trist passar per la vida i ser recordats en els llibres d’historia del futur, cóm les generacions que consentiren vore com moria la seua llengua milenaria, sense dubte una de les mes dolçes i importants, en el primer sigle d’or de les lletres neollatines i… tot, perque sense ser normal, ho teniem assumit, ho teniem…

            Normalisat.

            ¡¡Desperta Ferro!! ¡¡ Desperta poble valencià!!

 

            Image: J. Martínez Tub

 

Coses de Tub

Escrit en llengua valenciana seguint les Normes d’El Puig.

L’unic futur del valencià