No a les escoles en fam

1/7/2016

Chiquet demana a Raimon el diners donat per Chimo Puig

Pareix vergonyos i una chança macabra que els que protestaven ahir per la politica de la dretona mes rancia de llevar els menjadors escolars en estiu, anaven a repetir-la i encara mes quan entre les seues promeses electorals estava el que "Mai mes" tornaria a passar i que ells no ho farien.

La realitat es que est estiu 1.800 chiquets -alumnes- de les comarques centrals valencianes es quedaran sense menjador social. Este fet ha segut conseqüencia de suprimir la Diputacio el programa provincial d'assistencia nutricional. Segons algun diputat ha senyalat el problema està en que “la Nova Diputacio mostra de nou que la seua prioritat en este primer any ha segut sobreviure a les lluites de poder entre els socis de govern i el repartiment de carrecs i assessors, deixant la proteccio de les families desfavorides en segon pla”. La culpable de la supressio ha segut la diputada Rosa Pérez, la mateixa que l'any passat, estant en l'oposicio, se posà a favor de donar diners per als menjadors escolars. Ara que els aires han canviat pareix que el punt de vista ya no es el mateix i els diners tampoc.

De nou estem fent retalls en els apartats socials que dien que no anaven a tocar. Crec que no fa falta recordar que si el tripartit està en el poder de Generalitat i Ajuntament es per la roina politica feta en este sentit pel PP, eixa mateixa que ara estan portant a cap i que els ha fet baixar el numero de votants en les ultimes eleccions del 26J.

La realitat es que moltes families se veuen davant d'una situacio verdaderament angoixosa. En el tancament dels menjadors dels coleges, se tanca tambe l'acces dels seus fills a una font d'alimentacio que no poden costejar. Recordem que unes atres vies d'alimentacio com el Banc d'Aliments, Creu Roja o Caritas s'han vist reduits els seus recursos fins als minims gracies a la politica antisocial que està portant el nou govern autonomic. La situacio es tal que han segut denunciats pels seus correligionaris (UGT acusa a Monica Oltra d'actuar «contra les persones mes necessitades»; ABC 14/06/2016).
La situacio es pareguda en Alacant: “Se tanca i ya està. No hi ha possibilitat, ni autonomia, ni capacitat de decisio per a mantindre el menjador obert”, senyala Miquel Andreu, representant dels directors de coleges de primaria en el Consell Escolar d'Alacant. En el territori valencià, les beques de menjador cobrixen als alumnes d'octubre a maig, lo que vol dir que en juny mils de families s'han enfrontat ya al problema de la falta de menjador. El del CEIP Gloria Fuertes d'Alacant, per eixemple, tancà. Els seus 320 alumnes son becats i sense el diners de la beca les families no se poden permetre pagar el menu, en lo qual el menjador es insostenible. El director afig “a l'empresa se li deu el menjador des de giner, ¿com li vas a dir suministra'm tambe en juny? No se li va a pagar”.
La necessitat es desesperant i noves veus se sumen per a reclamar atencio sobre el problema de la malnutricio infantil que, segons les senyes de l'ONG Eduque, afecta a 1 de cada 4 chiquets. La Defensora del Poble ha solicitat que els menjadors escolars seguixquen donant de menjar als chiquets en situacio de major vulnerabilitat quan acabe el curs.

Imagens: Accio Nacionalista Valenciana (vinyeta) i Educo (campanya de les beques d'estiu)