Negacio, fanatisme i assuncio / J. Masia

1/12/2023

           Els valencianistes estem acostumats a la negacio de l’identitat valenciana, substituida sempre per dos nacionalismes excloents antivalencians (espanyol i catala) a on els valencians son ouets de tercera categoria, tamany mini. Ademes l’imperialisme foraneu nega a la nacionalitat valenciana la seua existencia ab initio: mai hi hague valencians perque som originalment catalans. Qüestio que l’ADN s’encarrega de refutar constantment.

           Pareix que la curia espanyola va a reconeixer els abusos sexuals: del negacionisme, la negligencia, la proteccio del criminal a l’assuncio. No se qui pagarà la festa, pero no descarte que tots, quan l’estat puga ser declarat responsable civil subsidiari.

           El paperot dels feligresos, callant, ha segut antologic: el silenci dels fanatics. Moralistes que ocultaven, minimisaven o ignoraven, serien els primers interessats en netejar la llar, pero no, perque com els draps bruts mai es llaven en casa, ha segut la societat civil la que ha difos els crims i ha pressionat fins al reconeiximent de les atrocitats sistematiques. La superiotat moral l’ha tenguda els moviments d’esquerres en la defensa dels drets humans.

           Una vegada mes s’ha demostrat la falta d’autocritica de l’iglesia i la necessitat dels estats laics com a garants dels drets humans i l’igualtat.

           Assumir els crims que l’Iglesia Catolica ha realisat es un eixercici a valorar, es el primer pas per a que esta institucio de poder es replantege les immatriculacions, el paper de la dona i l’expulsio dels ultres homofops, pero, ho se, demane la Lluna.

           Alguns dels cristians locals tampoc diuen ni mu davant del trio calavera obsce, pornografic, entre el “valencianisme”, el PP i VOX o l’oferta de Carrefour: compre’n 2 i se’n porta 4. Uns lluitant per a llevar-nos l’escapulari i els de RACV i LRP, que tenen mes de popularistes o voxians que de valencianistes, fent tot lo possible i mes per a remarcar una vinculacio sempre contraproduent, perque en el millor del casos es pa per a hui i fam per a dema. L’unio de l’extrema dreta i el regionalisme pot donar per a pagar la llum de les seus i poc mes, pero son negatives per al moviment perque qui ajuda a desfer-lo no forma part d’ell. Ademes, alguns falaçment confonen la part pel tot.

           En negacionisme, fanatisme i assuncio, requerix tambe una mencio especial Benjamin Nentanyahu i els companyons ultres a favor de la ‘bomba atomica’ −com si no saberen que en Gaza ya s’ha llançat mes del doble de potencia de foc que en Nagasaki i Hiroshima−. Se’ls ha dit per activa i passiva, des d’organismes internacionals −inclus la mateixa mare creadora d’Israel−, a través d’articuls, entrevistes, etc., que lo que estan fent contra els palestins son crims contra l’humanitat. Se’ls ha reconegut, sense cap discussio, que tenen dret a la defensa, pero no a qualsevol preu. En escoltar esta digna afirmacio apareix automaticament l’instint i te diuen: ¡terroriste! Repliques que Hamas es terrorista i que ha de desapareixer, pero que ells no poden matar a chiquets i te diuen: ¡terroriste! El fanatic impossibilita la comunicacio.

          Practiquen la paradoxa de la victima quan es torna bochi, pareix mentira que no hagen depres res. Fa molt de temps que realisen contra els palestins accions repudiables i com EEUU i Rusia no reconeixen al Tribunal Penal Internacional, i l’unica rao es que eres un estat terroriste o vols ser-ho. En la guerra, a banda dels drets humans, tambe hi ha un dret internacional que protegix als civils dels genocidis, als presoners o als hospitals, per eixemple.

           Els propangandistes israelians com el PP ataquen indiscriminada i destarifadament el clar i correcte discurs del president espanyol respecte a Palestina i Israel. Els agrada maltractar al seu ‘perro sanches’, no son politics perque son breguistes, tot lo que diu està mal i nos venen com a vulgars sectaris milenaristes, per enessima vegada, la fi de l’humanitat. Lo del PP i l’etica es un oximoro. Per cert, duem tres sentencies que demostren que el PP es lucrà en la Gürtel. No he escoltat cap ayusada de la fruitera, clar que si t’agrada que te diguen fascista i que “Cuando te llaman fascista estás en el lado bueno de la historia” (La Vanguardia, 15-3-21)...

           Lo pijor de tot es lo que oculten els crims, el prejuï, un essencialisme a on els palestins son vists com a infrahumans i aço justifica tot lo que els ocorrega. Els intolerants proyecten en l’atre la responsabilitat de rebre un tracte desigual, la justicia punitiva que se’ls aplica als receptors es per ser com son i no poden ser d’una atra manera. En l’epoca nazi, els judeus no tingueren mai la condicio d’humans, nomes des d’ahi es pot justificar l’extermini, per aço, es tan important l’accio comunicativa (de Jünger Habermas) que delatarà un discurs impropi, irracional o la desigualtat.

            El pensar rapit (de Daniel Kahneman), que tan be sap activar la dreta, està en la base de fenomens prototipics com el desequilibrat Javier Milei i els millons de votants, corresponsables a tots els efectes de la violacio dels drets humans, que ell mateixa s’ha encarregat de difondre que realisarà. Sumen al clup ultra neolliberal a Donal Trump, Boris Johnson, Vladimir Putin, Jair Bolsonaro i els europeus, ¡quasi res porta el diari! La dreta es el problema.

            Se que la majoria dels valencians i valencianets s’escandalisaran -¡che! En lo be que viuen en el plat de llentilles dels que anaven a acabar en el pancatalanisme−, per aço necessiten un disonancia en forma de tranquimazin: Junts es de dreta i volen trencar Espanya. Ara activen el doblepensar orwellià i solucionat. Un paracrim es lo que activa un home de be i de fe per a continuar creent-se que un burro vola.

            Hi ha un atre assunt que no hi manera de fer-lo entendre. Hem d’assumir que els menors que fan violacions grupals o maten requerixen un tractament especial i diferent a l’actual perque l’impunitat no es un bon eixemple. Fins aci les mases seguixen el meu argument i a partir d’aci les perc. A la rebaixa de l’edat penal se l’ha d’adjuntar unes atres mides economiques i socials, pero sobre tot educatives, reclame, fa uns quansts lustres, una assignatura de sicologia sobre les relacions en l’escola, a on es parle d’etica, de sexualitat i de cóm resoldre conflictes. Ningu es posa a arreglar la violencia des de l’orige, es mes facil ensenyar que corregir. El principal negoci hauria de ser la bona educacio de la joventut, com diria Plato. ¿Per qué ningu agarra al bou per les banyes? ¿A quí li interessa que tot seguixca igual? ¿Quína mentalitat te condena a la ceguera? Manco logaritmes neperians i mes humanitat.

Imagens: archiu ACNV, religiondigital.org, eldiario.es.