Manipula, que sempre queda (i III) / Antoni Fontelles

3/2/2019

            I tancare la serie ‘festiva’, en el resopo de l’endema. 

            Seguint una llogica informativa, si haguera guanyat Sala hauriem esperat que el Levante-EMV l’haguera entrevistat, pero no, provablement la noticia ya no interessava –no se si al mig, als llectors o al periodiste– i es queda ahi, en repos, fins que vinga una oportunitat per a... reforçar les hipotesis previes. 

            Per contra, en Las Provincias, a l’endema (26-1-19) es publicà una entrevista en el nou deca José Luis Manglano. Entre els objectius destaca “Estamos dispuestos a combatir cualquier cosa con el debate, el discurso y todo aquello que podamos mostrar a aquellos que no creen en la lengua valenciana y el reino de Valencia que ha existido durante tantos siglos. Somos realistas y creemos que lo vamos a conseguir pero siempre poco a poco”. Respecte al dialec en la AVLl que tant preocupa, formalment, Manglano assegura que “Con un organismo que niega la existencia de la lengua valenciana y proclama lo que ellos llaman unidad de la lengua, que es catalán puro y duro, no tenemos nada que hablar. Si quieren entrar en un debate sí que hablaremos con ellos porque puede ser enriquecedor pero no tendremos relaciones estables”. 

            A mi, en vora cinc lustres de professio, ningu m’ha acusat mai de manipulador ni de mentir (ya l’acusi de mendaç en un articul, publicat en esta uep el 8-10-16). Pero aci el problema es un atre, es l’alineament ideologic de l’informador que traduix la singular percepcio als fets que, necessariament, han d’encaixar en els esquemes: bo (paradigma catalaniste i productes derivats: unitat de la llengua, AVLl, consens, submissio, entramat idiomatic-identitari...) i roïn (diversitat llingüistica, RACV, LRP, Institut d’Estudis Valencians, GAV, discrepancia, conflicte, manteniment d’unes senyes d’identitat propies...). I aço no es atre que el propi model de l’autor del discurs –del periodiste–. 

            Un atre eixemple ha segut la ‘tradicional’ acusacio al valencianisme (que no es el ‘catalanisme’ ara revestit i rebatejat pels mijos de comunicacio) de que el conflicte era la causa de tots els mals de la nostra societat, motiu pel qual, l’opost –el consens, la concordia, l’unio...– era la bondat personificada –vana ilusio–. Front als temps convulsos i violents “de Blasco Ibáñez, Fuster, Sanchis Guarner o Broseta [...] Si algo han demostrado los cuatro (casi) años del Botànic con Ximo Puig es que la moderación y el apaciguamiento social no son condiciones imprescindibles para el crecimiento. Que se lo digan a las empresas catalanas que han buscado refugio en estas veredas”. Home, mes val tart que mai, que es reconega que el funcionament de l’economia no depen unicausalment de la ‘pau social’ i del ‘consens’. I aço no ho dic yo, naturalment, sino un companyo del senyor Martí i conegut meu, Alfons Garcia (Levante-EMV, 29-12-18, 2). I l’eixemple final de Garcia no es massa afortunat, perque sent cert que les empreses fugen de les situacions inestables... l’economia catalana no s’ha afonat i alli encara en continuen moltes, sense massa problemes, pareix. 

            I no cal que parlem del context de segregacio intelectual practicada contra tot lo que olga a ‘valencianisme’ (‘genuïnismes’ a banda). ¿Qué li vaig a contar al sr. Martí de la seua religio llingüisticocultural que no sapia, com yo se la de l’atra banda, perque soc ‘practicant sociologic’? 

            I tornant a lo nostre, hem depres un parell de lliçons: que la manipulacio i la mentira son insensibles a l’argumentacio i que podem ser ‘conflictius’ sense ningun carrec de consciencia per a defendre lo que creguem que es nostre i just. Yo ho practique. 

            Per cert, ¿a qué es deu l’actual desinteres institucional en la RACV?, ¿ya no servix?

 

            Image: manipulacio, mediavida.com 

 

                                                                                 Antoni Fontelles