Manifestacio en defensa del Sector Primari valencià

24/5/2018

            Accio Nacionalista Valenciana, ACNV, se suma a la convocatoria de cooperatives agroalimentaries i unes atres entitats que representen a agricultors, ganaders, caçadors o silvicultors, entre uns atres, en la solicitut de canvis normatius que faciliten el control cinegetic, l'aplicacio de mecanismes de control per a la compensacio de les perdues que patixen els agricultors i unes mides concretes per a la lluita contra la despoblacio de les zones rurals i la continua desaparicio de llocs de treball en el sector primari, tal i com denuncia la Federacio de Cooperatives Agroalimentaries de la Comunitat Valenciana.

            No obstant, ACNV ha de fer constar la seua discrepancia en les reivindicacions d'algunes agrupacions i associacions taurines que s'han adherit a la convocatoria. ACNV manifesta el seu  ferm posicionament contra el maltracte animal que fa un espectacul del patiment fins a la mort de sers vius.

            Hi ha espectaculs taurins que no compartixen eixes finalitats i entenem que no han de ser considerats al mateix nivell: retalladors, solta de vaquetes sense sacrifici de l'animal, etc.

            Dit aço, creem que la globalitat de les reivindicacions comprenen un be comu major, mes divers i real del sector primari i la cultura i les tradicions de la Nacio Valenciana que no han de ser menyspreades ni deixades a banda per la simple presencia d'agrupacions taurines.

            Es per aixo que convoquem als nostres afiliats, simpatisants i al poble en general a participar el proxim dia 26 de maig en la manifestacio que eixirà de la plaça Sant Agusti a les 11:00 hores. Sense sector primari no tenim futur. Conreem-lo.

Image: cartell anunci manifestacio, cooperativesagroalimentariescv.com / ACNV, text corregit a les normes d'El Puig

 

Accio Nacionalista Valenciana