L'observatori i els liquidadors / J. Masia

5/3/2016

                L'ultim divendres de febrer un grup d'entitats presentaren l'Observatori de la Llengua Valenciana, impulsat pel sector que realisà una accentuacio que els acostava molt a la AVLl, com reconegue el mateix decà Federico Martínez i es de domini public.  

               Ya escrigui que els que obriren la caixa de Pandora no poden passar per ser els salvadors de la patria. Si fon la di-seccio el nucleu del problema, per ser a on es produi la guerra civil, adoptant una accentuacio policentrica, flexible i convergent en la catalana, dificilment sera la solucio. Mes de lo mateix es el problema, per lo tant, mes seccio es mes problema. Mes graficament no puc explicar-ho que en l'acodit del canibal, la RACV i el 69. Ho intentare de nou: tenen mes perill que Mario Conde en Fort Knox.  

               Voro López, l'home al que ya ningu li fa ombra –excepte el decà–, afirmà que "es la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes la encargada de marcar la pauta de por donde [sic] tiene que discurrir la letra gruesa y también la letra pequeña no ya de un hipotético acuerdo, sino de las negociaciones en sí." (Las Provincias, 26-02-16). Volen estar en missa i repicant, entre la AVLl i la nova entitat, volen fer-nos creure que a un directiu de Mercedes Benz el reben en els braços oberts en les reunions de BMW. Si foren una planta serien enredradores. 

               Mal anem si comencen a repetir els mateixos erros, actituts i conductes que alguns han escampat pel valencianisme en els ultims anys. Este proces em recorda a la tercera via, l'observatori es convertirà en un transformador, d'un sector cap a un atre –efecte tambe conegut com a teletransportacio–, conseguiran mes la claudicacio que la negociacio. O faran perdre el temps als coherents que no es deixen seduir, mentres els atres alvancen jugant a dos bandes. Les actuacions propies i lloables de qualsevol observatori son l'excusa per a obrir l'exclusa. La motivacio d'este pacte no hauria de ser la desesperacio de no saber per a ón tirar o qué fer perque es mala consellera. Mes val estar a soles que mal acompanyat. 

               El "roce hace el cariño", els raonaments, les charrades en torn a un cafe fumejant, i les crides pel be del valencianisme poden obrar la transmutacio del sector fidel a les normes d'El Puig front als que parlen d'una normativa consolidada –l'accentuada de la RACV–. Casualitats de la vida, coincidixen en el mateix estil de la AVLl quan reconeix les normes del 32 consolidades. ¡No paren de convergir! En el valencianisme s'ha convertit en el verp de moda o trending topic front a uns atres tan famosos com tuitejar, uassapejar o runnig. ¡Convergir mola

               Voro López feu les següents declaracions: "No podemos sentarnos a hablar en esta situación de desigualdad, de marginación, de prohibición y de persecución que estamos sufriendo" (Levante-EMV, 26-02-16). Ya ho he escrit moltes vegades, un combat entre un pes pesat i un pes ploma, acaba en el pes ploma convertit en angel celestial o en alguna prebenda per agenollar-se i demanar clemencia –conducta ritualisada molt coneguda en etologia- i que supon la rendicio per tirar la tovalla.  

               ¿Cóm reclames igualtat quan tu no reconeixes a l'atre com a igual? ¿Cóm parlar de marginacio quan es ninguneja a l'atre sector? ¿Cóm parlar de prohibicio quan expulses als mes sabuts d'eixa academia? ¿Persecucio es estigmatisar i llevar-li recompenses i administrar castics a uns sobre uns atres? ¿Cóm vols no ser exclos si tu exclous? ¿Es esta actitut –fer lo contrari de lo que es reclama– positiva? ¿Cóm els observadors es permeten no examinar, advertir, escondrinyar, analisar, reconeixer, contemplar la guerra civil? ¿Fem de l'inobservancia o de la desmemoria una virtut? 

               Lo que tampoc te massa trellat es exigir respecte a la AVLl i no tindre'l en els defensors de les normes d'El Puig. Incoherent i absurt es voler ser reconegut com a normativa oficial del valencià, al mateix nivell que la AVLl, i no reconeixer com a "oficials" les normes d'El Puig dins del moviment valencianiste. De l'incoherencia i el destrellat no pot eixir res bo. ¿¡Senyors/es es que ningu els ha contat mai que es predica en l'eixemple!?  

               Pijor no pot començar a caminar l'entitat –fea oloreta abans d'arrancar–, en lloc de resoldre la guerra civil s'han dedicat a negar-la una atra vegada, no se supera res sobre els cadavers en les cunetes.

Havien de conseguir que les normes d'El Puig estigueren al mateix nivell que les "consolidades de la RACV", pero a la primera, colp en sec –per si algu dubtava de les intencions–, yo pensava que anaven a dissimular per lo manco dos mesos abans de la punchada o de fer la missa al porc.  

               No podem negociar en el que te considera desigual o subhuma, per ad aço recomane urgentment la llectura de l'accio comunicativa de Jünger Habermas si es vol arribar a un acort. Pero clar, si els sabuts que volen fer-lo creuen que el nom de l'alema es el d'una cervesa i es dediquen a solventar el conflicte arap-israeli en les seues peculiars tecniques, entrem, de segur, en la tercera guerra mundial. Als ingenus fidels i coherents en les normes d'El Puig no m'agradaria recordar-los allo de "Manolete, si no sabes torear, ¿pa qué te metes?".

 

               Companyers de viage en menys fiabilitat que les emissions de Volkswagen, erros llogics en el seu plantejament, incoherencies de llibre i violacions dels principis comunicatius, si ixquera be aço sería un milacre.  

               Si no saberem a ón volen anar, els diria que s'ho miraren. Pero fa temps, el constructivisme nos ensenyà la dificultat de la reflexio i de l'autorreferencia. Mes encara si volen fer-nos combregar en rodes de moli.

 

               Al valencianisme no crec que li haja de dir res perque ya sabem quíns son, als valencianets, als ingenus i als despistats els diria que obriguen ben be els ulls o ya els obriran una atra cosa. No seran les portes del cel.

P. d. Des d'aci un recort per al president del GAV, En Vicent Beltrán, que descanse en pau.

 

Imagens:  delcampovillares.com Albert Einstein 
                Rescata Talentos.com
                pbs.twimg.com Gandhi
                incoherencia www.definicionabc.com
                pbs.twimg.com Sumisos

 

per J. Masia