L’intolerable valencianofobia en “VALENCIÀ, NORMES DEL PUIG” / Per J. Masia

29/8/2022

Resulta indignant les actituts de l’extrema dreta espanyola i local contra el valencià, especialment destacable es l’autoodi que senten per unes atres llengües que no siga el sacralisat castella. Mes encara ho son, quan estes brollen en una pagina valencianista, qué diran en les propies, por i llastima han de donar per parts iguals. El discurs de l’ultradreta en seu parlamentaria i la difusio gratuïta en els mijos els donen ales, no havia llegit tant d’atacs al valencià en ma vida i aço que porte 30 anys per aci. Tambe es molt curios i rellevant el silenci dels grans valencianistes que hi ha en les rets, els falta valentia o els sobra convergencia ideologica. El silenci envalentona l’ignorancia que es precis desenmaixquerar.

 He escrit i documentat en infinitat d’ocasions lo perjudicial que resulta el ‘regionalismo bien entendido’ quan no l’excloent, imperialiste nacionalisme espanyol quintacolumniste. Lo pijor es cóm els regionalistes els acullen, els donen la mamelleta, callen i otorguen, si es necessari maten al mensager, en fi, son els que no fan absolutament res per llevar-se de damunt el cudol. Deu els cria i l’ideologia els junta, la dretor compartida es un element unificador que favorix la permissivitat insoportable que atenta contra el tan devallat i benvolgut valencianisme −sempre tan secundari, terciari… o inexistent− i que fa mes mal que una tronada a la coherencia, l’autonomia i el progrés del valencianisme. Si volen canviar les tendencies, no facen sempre lo mateix.

 He denunciat la valencianofobia, llamentablement casi en exclusiva en els companyons d’ACNV, i he raonat al voltant de conceptes sociollingüistics per a obrir els ulls als que no volen vore. He perdut temps i diners per a demostrar que Socrates no tenía rao, la gent no es roïna per ignorancia, sino per llimitacions cognitives que no la deixen vore mes alla dels estrets llimits d’una ideologia reduccionista i nefasta com es l’espanyolisme, sempre tan conservador de privilegis, caspos i retrograt.

 El valencianisme mai sera creible en este marc, i confirmarà totes les critiques encertades del pancatalanisme respecte a l’us i tractament de la llengua, com no es lleve de damunt als que escampen en els seus mijos, plataformes o direccio d’entitats els prejuïns, la minorisacio, les illegalitats o l’estulticia infinita de qui no vol dependre, esta es la verdadera ignorancia, com diria Karl Popper.

 Que nos trobem en un grup valencianiste atacs contra el dret a expressar-se en valencià es de jujat de guardia. O som intolerants en els intolerants o se’ns menjaran pels garrons. Aço va pels popularistes de Lo Raco Popular o Lo Rat Penat i la RACV, si foren valencianistes es llevarien de damunt el cancer, no els costarà amollar a PP i VOX, els okupes consentits d’este cases que malbaraten el valencianisme, pero com son el braç armat del PP... son popularistes. Fer valencianisme es no fer-se fotos en l’extrema dreta i la dreta extrema, fer valencianisme es no passejar en provessons conjuntament i no oferir-los pujar al balconet de la RACV per a que vegen les falles, etc. Sería el primer pas per a la entente cordiale en els que estem a l’atra vora del riu. Realment indesijada pels que dividiren i rebentaren el valencianisme, obres son amors…, pero com lo que mes els importa son ells, ells i despuix ells, nomes volen rebre subvencions quan governen els seus a costa del nostre moviment. Mentres, els partits politics ‘valencianistes’ que els recolzen, assumixen, en el silenci i l’adoracio indeguda, que son el segon plat i que no els pugen al balconet, pero, per a un llepaciris escarransit ser cornut i fotut es lo mes de lo mes. Tambe intentaran cobrar per la divisio creada.

 No me representen i aixina ho he expressat, per activa i passiva, des de fa 20 anys, pero vullgam o no, formen part rellevant d’eixe regionalisme de baixa intensitat que difonen els mijos de comunicacio, que mostren la part mes inconsistent o debil del moviment valencianiste i no es casual perque es causal. La fartera es queda molt curta.

 Anem a l’assunt, l’entradeta fon publicada el 26 d’agost de 2022 per ACNV en “VALENCIÀ, NORMES DEL PUIG” (https://www.facebook.com/groups/1409479729333406/posts/3377815829166443/). Els comentaris que arreplegue son fins al dia 27-8-2022 a les 20:01. La polemica podria anar a mes, tambe es provable que els administradors borren les opinions dels intolerants de l’extrema dreta espanyola o facen cas a la peticio d’ACNV: “Exigim que les entradetes insultants, que reflectixen prejuïns llingüistics, illegalitats o xenofobia siguen eliminades pels administradors.”.

 En la Valencianofobia i els seus seudoarguments arreplegui la següent tipologia que es repetix sistematicament. Per una banda tenim als que acusen de catalanistes a tot lo que es meneja, en l’absurt de que si no es parla en castella es perque eres catalaniste. Per la mateixa banda, patim als capertovetonics i els que han interiorisat l’autoodi i presumixen de valencianistes.

 L’extrema dreta es immune a la refutacio perque es una doctrina que fomenta en la seua vulgar propaganda les emocions, pero no la rao.Tambe aporte del meu articul Glotofobia la violacio de la llei d’us del valencià que justifiquen les perles, per a que ho entengueren be els ho expliqui en l’idioma cristia −ni aixina−.

 Artículo 3. Sin perjuicio de las excepciones reguladas en esta Ley, el empleo del valenciano por los ciudadanos en sus relaciones, tanto públicas como privadas, produce plenos efectos jurídicos, de igual manera que si se emplease el castellano, sin que pueda derivarse del ejercicio del derecho a expresarse en valenciano cualquier forma de discriminación o exigencia de traducción.

 Artículo 17. Todos los ciudadanos tienen el derecho a expresarse en valenciano en cualquier reunión, así como a desarrollar en valenciano sus actividades profesionales, mercantiles, laborales, sindicales, políticas, religiosas, recreativas y artísticas.

 

 

             Versio en text, s’han llevat els emoticons per incompatibilitat en l’editor de texts de la uep.

 

 

 

Cristina Rodriguez Porto

 

…. Y cuál fue el problema realmente??? …. Si te quieres hacer entender lo haces incluso en chino.. no entiendo el problema …. Me da más que fue cabezonería de ambos….

 

 

 Cristina Rodriguez Porto

 

Uno aún entendiendo “seguro” no le dio la gana, y el otro aún entendiendo “seguro” tampoco le dio la gana…. Cuestión de educación por ambas partes !!!

 

 

 Manolo Ballester Sorli

 

Perdio el tren por gilipollas

 

 

 Manuel Checa Mateu

 

Em pareix que molts fan ya com els catalans...a cada día pijor.

 

 

 Saburrunta Temporal

 

Atre cas de jilipollisme agut, si ha perdut el tren es perque li ha donat la gana de discutir, yo no l’haguera perdut.

 

 

 Benito Casanova Vercher

 

Que le pongan una estatua en la plaza Mayor otro mártir

 

 

 Leonardo Gutierrez

 

Más tonto el por dejarlo perder

 

 

 

Francisco Ripollés

 

Serien catalanistes i crec de quin partit serien

 

 

 Moisés Valls

 

Que fort. ¿Pero es troba be?

 

 

 Ernesto Casañ Vila

 

El absurdo de la gente hace que se lleguen a esta clase de situaciones ridículas.

 

A la próxima le hablas en español...que es el idioma del pais!!!

 

Tanto radicalismo no es bueno...

 

 

 Rossent Gumiel

 

Mes valencianofobia de ma dels ultraespanyolistes. Reviseu les lleis perque tanta ignorancia dels opinnats no es bona. Recordeu que esteu en una pagina de defensa de les normes del Puig, del valencià. No del castella, ni per justificar les illegalitats o els prejuïns llingüistics contra el valencià.

 

 

 Manuel Checa MateuRossent Gumiel yo defenc el Valencia, pero no estés borinotaes que poseu. Ya me donat conter que sobre en esta pagina

 

 

 Rossent GumielManuel Checa Mateu Si, bon vent i barca nova. Si tu defens el valencià, yo soc el papa de Roma. Llig-te la llei d'us i voras com justifiques illegalitats.

 

 

 Manuel Checa MateuRossent Gumiel pues si, ahí es quedeu

 

 

 Accio Nacionalista Valenciana ACNV

 

Patetics comentaris xenofops.

 

 

 Manuel Checa MateuAccio Nacionalista Valenciana ACNV patetics son vosatros que ya feu com els independientes catalans...

 

 

 Rafel Trullenque

 

¡Mare meua quànt de fachorro hi ha per aci! Exigix als administradors acabar en el prejuï llingüistic contra el valencià. ¡Quíns personages! Franco estaria orgullos.

 

 

 Accio Nacionalista Valenciana ACNV

 

Exigim que les entradetes insultants, que reflectixen prejuïns llingüistics, illegalitats o xenofobia siguen eliminades pels administradors.

 

 Javier Iranzo Añon

 

aun le pasa poco... hay que ser más pragmáticos en esta vida., chico os entendeis uno en valenciano y otro en castellano, pues ya esta para eso esta el lenguaje, que cabezoneria los valenciano partlantes de que todos les hablemos en Valenciano. que habllen como les salga de los webs pero yo también contesto como me sale de los webs que totalitarismo linguistico.

 

 

         J. Masia

         Imagens: Josue Ferrer, captures de pantalla de Facebook