Les boles de l'ultradreta / per J. Masia

30/4/2020

            El nobelisat sicolec Daniel Kahneman nos parlava de la diferencia entre pensar rapit i pensar espai, les caracteristiques de cada tipo de procesament de l'informacio i els efectes que generaven, diametralment oposts. Pensar rapit activa la reaccio emotiva, impulsiva i pensar espai favorix la racionalitat i la reflexio, ¿s'imaginen lo que potencía l'extrema dreta?

            Un atre dels grans de la sicologia, Serge Moscovici explicava que la propaganda es una forma de comunicacio que busca el canvi d'actituts i es servix de qualsevol mig per a conseguir el fi. Recordaran que els mantafulers sostenen que el fi justifica els mijos, aixina que tot es supedita a continuar expandint les seues faules. Fontelles, indignat, em dia que els fascistes juguen en la sifra de morts –te rao– i li contesti que era normal, estem en una guerra mediatica casi permanent, qué feren en els atentats de Madrit en 2001 o en els assessinats d'ETA, en cosificar-los demostren el seu baix nivell de desenroll moral que estudià un atre sicolec, Lawrence Kohlberg.

            José M. Gay fon un economiste que es donà a coneixer en l'anterior crisis pel seus abraços virtuals i receptes neolliberals. En Canal 13, en el programa El cascabel (9-4-2020) cridava a que Europa nos intervinguera i llevara el govern actual, sense cap vergonya cridava al colp d'estat contra un govern democratic elegit lliurement –no sería la primera que ho fa l'ultradreta–. Una nimietat perque "España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles". Si est home s'alçara per lo mati i es drogara tindria alguna explicacio racional, pero estic convençut de que no ho fa perque es un taliba que difon idees fascistes i neolliberals sense mirar pel –dos ideologies que correlacionen massa–. ¡Quín paperot els dels mijos de comunicacio que fomenten comportaments extrems donant-los veu!

            En un atre nivell està ERC i la seua urgent i necessaria, com l'oxigen, taula de negociacio, dic yo que en estat d'alarma i en la magnifica gestio catalana de la crisis ben be podrien pospondre-la, mes que res perque ells i el govern espanyol han de tindre el cap en un atre lloc. Nos crida ¡Catalunya per damunt de tot! No bonico, no.

            Lo mateix val per al PP i la magnifica gestio de la presidenta de Madrit, ¿per qué no se callen?, ¿quína lliço poden donar?, ¿es que ho han fet millor que el govern espanyol? Puix no, una miqueta de vergonya, per favor.

            Un atre dia contare perque els humans som prou inutils en la gestio de les crisis. Irving Janis estudià el pensament grupal i els erros comesos en les decisions colectives. El major virus que nos afecta es la falta de llectura i l'incapacitat de reconeiximent de les llimitacions personals, aci tot el mon es creu Albert Einstein, sense cap rao que sustente el deliri. Molts han dut a l'extrem a Andy Warhol i els seus 15 minuts de gloria, es lo que te l'individualisme neci.

            Porte trenta anys preocupat i impartint cursos sobre l'epistemologia, argumentacio i contraargumentacio. Com a sicolec conec be l'alcanç d'estes disciplines sobre una creença, pot ser nul. Les creences, lo que pensem nos engancha i llimita els nostres moviments intelectuals. Si mantenim una actitut critica no serem porritos al servici d'una doctrina, pero s'està molt calentent al caliu d'una idea redentora que nos ven l'iluminat vividor de les "mamandurrias". La burrera humana es illimitada i la rao arriba a on arriba, nomes a ments que previament han captat la seua importancia, pero quan la majoria es suma a una vida simple, sense maldecaps es deixa guiar pels intints animals. A pesar de tot, continuare donant batalla a la mentira, es la guerra infinita.

            Si els valencianistes han demostrat anar contra el dogma oficial de l'unitat de la llengua catalana ben be podien ser coherents i transferir l'actitut contra unes atres ideologies tan lesives com el pancatalanisme. Poca fe tinc, perque se d'a on venen molts i conec els problemes de transfer.

            Empreses com Newtral van demostrant les faules, pero les boles van per davant, tenen major alcanç i l'informacio refutatoria es ignorada per cervells obtusos i immorals, est es el pa nostre de cada dia. L'unica cosa que poden triar es si actuen com a lliures pensadors o com a esclaus enamorats de les cadenes de la desinformacio.

Imagens: CTXT.ES (malagón), LOLACEBOLLA.COM

J.Masia