L'anorexia i els perills d'internet

28/12/2015

L'anorexia es hui mes precoç i mes aguda. Experts de l'Hospital de San Juan d'Alacant advertixen de que l'obsessio per l'eixercici fisic s'ha afegit a la pressio estetica com a factor desendacenant. El Ministeri de Salut ha dut a la Fiscalia a 15 pagines uep per incitar a l'anorexia.

En els dies que els coleges distribuixen notes del primer trimestre i els chiquets es despedixen fins passat els "reixos" algunes chiquetes no han anat a classe, porten un temps sense fer-lo. Estan ingressades i ara permaneixen sentades en rogle atenent a les explicacions dels seus terapeutes, front a una pissarra que mostra algunes de les idees socialment establides que les han dut fins aci: "Menjar engrossa; estar prim es igual a tindre exit". Patixen anorexia en grau agut i busquen remei per a un mal que, segon els experts, cada volta es manifesta de manera mes precoç i ho fa de manera mes intensa.

Curiosament, junt a la major precocitat apareixen cada volta mes casos de dones adultes en les que la malaltia permaneix latent, amagada en la personalitat caracteristica dels qui patixen anorexia, de la que tampoc es lliuren els chiquets, una personalitat ansiosa, obsessiva, perfeccionista, en autoestima baixa, en les que un determinat shock emocional desencadena una recaiguda.

La condicio principal per a l'ingres hospitalari es la presencia de risc vital per a la pacient, ya siga per motius medics, perdua alarmant de pes, complicacions secundaries a la malnutricio (desequilibri electrolitic, sincope, hipoglucemia) o de tipo psiquiatric (intent de suïcidi, aïllamentsocial extrem). Uns atres motius serien el fracas del tractament ambulatori o en l'hospital de dia i la manca d'una estructura familiar que apoye de manera adequada el tractament.

Una volta mostrada la cara mes lleja de l'anorexia, vullc imprimir un poc d'esperança, hi ha centres que conseguixen la recuperacio d'esta malaltia, a on els pacients, homens i dones, jovenets la majoria, gracies a la llabor dels terapeutes, i la seua voluntat per eixir del clot a on es troben, pot donar com a resultat una recuperacio efectiva i tornar als pacients l'ilusio per la vida i la tranquilitat de sentir-se curats.

Recentment en Madrit, la clinica ADALMED, realisava una gran festa a on els pacients que havien conseguit l'alta, contaven la seua esperiencia i animaven als encara ingressats a donar el pas per a eixir de la malaltia. Les meues felicitacions a tots i totes aquells que han conseguit escapar de les garres de l'anorexia i anime a tots els afectats a lluitar per fugir d'una situacio que els priva ad ells i a les seues families d'una vida en normalitat i de la felicitat de sentir-se be. Anim i ¡AVANT!

Miquel Real

 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/27/valencia/1451212134_992422.html

Image:  JOAQUÍN DE HARO