L'amenaça de la pobrea arriba als chiquets

28/10/2014

Mentrimentres se destapen en cascada un cas de corrupcio darrere d'un atre a on vegem cóm se malbaraten els diners publics, "Save the Children dona el crit d'alarma: U de cada tres chiquets espanyols es troba en risc de pobrea. En quatre de cada deu families els fills no mengen fruita a diari i el 20 % no te mes que un parell de sabates.

Agencia EFE- El 33'8 % dels chiquets espanyols (2.826.549 menors) viuen en risc de pobrea o exclusio social degut a que les seues families patixen problemes d'alimentacio i vivenda o carixen de recursos per a comprar material escolar o roba. Son senyes de l'estudi realisat per "Save the Children" "2.826.549 Raons. La proteccio de l'infantea front a la pobrea: un Dret, una obligacio i una inversio", que s'emmarca en la campanya "I a mi, ¿quí me rescata?", que se pot vore en televisions i rets socials.

Un euro per chiquet
La campanya preten recaudar almenys 2'8 millons d'euros, de emanera simbolica un euro per cadascu dels chiquets en problemes per la crisis, en els que esta organisacio atenderia a 25.000 menors en les seues respectives families, front als 16.000 que assisti en 2013 a través del programa "Els chiquets primer".
L'informe alerta de que en un 45'6 % dels menors que viuen en families monoparentals estan en risc de pobrea, una sifra que puja al 57'6 % en el cas dels chiquets els pares dels quals no alcançaren l'educacio secundaria.
Ademes, la mitat dels chiquets en almenys u de sos pares d'orige estranger s'enfronten ad este risc de pobrea, en el que incorren les families en ingressos inferiors al 60 per cent de la renda mija de l'Estat i que ademes tenen privacions materials i llimitacions.

"L'escassea d'inversio publica en politiques de proteccio a l'infantea te un efecte demoledor en els chiquets; continuem a la coa de la UE en inversio d'infancia", llamentà el director general de "Save the Children, Alberto Soteres, qui ha recordat que l'Estat te l'obligacio de garantisar els drets de l'infantea, "que son llinees roges que no es poden travessar".
En Espanya, el percentage de PIB destinat a politiques de proteccio social es del 25'19 % 3'7 punts per baix de la mija dels països de la UE, indica l'informe, a pesar de que la tasa de pobrea infantil espanyola es de les mes altes, unicament superada per Bulgaria, Rumania, Hungria, Letonia, Grecia, Italia i Irlanda.
La coordinadora de l'informe, Aurea Ferreres, destacà que "darrere de la sifra dels 2'8 millons s'amaguen histories reals de persones que estan patint la crudea d'una pobrea de la que no son responsables" i adverti de que "no invertir en infantea es tindre ceguera i hipotecar el futur d'un païs".
Els professionals de "Save the Children" que atenen de manera directa a les families han constatat "un empijorament de les condicions de vida dels chiquets", reflectix l'nvestigacio.
Aixina, huit de cada deu tenen carencies que les coloquen en una situacio de privacio infantil, en una de cada quatre sons fills no mengen fruita ni verdures diariament, i en el 20 per cent de les families els chiquets no han estrenat roba i no tenen mes que un parell de sabates.
"Me dona vergonya anar a classe"
L'informe arreplega casos particulars relatats en primera persona per algunes de les families en apuros i inclos pels propis chiquets. "Fa dos semanes me demanaren un llibre de llectura i yo s'ho digui a ma mare i me digue que hui no podia, pero que dema o passat si. I encara no ha pogut i ya no se que dir-li al professor, me dona vergonya anar a classe sense el llibre, no vullc anar", conta Nacho, un chicotet de nomes deu anys.
"Save the Children" recomana al Govern fer un diagnostic de la situacio de pobrea, recuperar les prestacions per naiximent i fills a carrec o ampliar la moratoria en els processos d'eixecucio hipotecaria a totes les families en fills menors de 18 anys.

 

Foto: Chiquets en un menjador social de la Diputacio de Valencia. José Aleixandre

http://www.levante-emv.com/sociedad/2014/01/30/tres-ninos-espanoles-encuentra-riesgo/1073218.html