L'Ajuntament de Denia netejarà l'estatua de Roc Chabás

6/6/2019

            A peticio d'Accio Nacionalista Valenciana l'Ajuntament de Denia netejarà l'estatua de l'insigne valencià en Roc Chabás de Denia, que hi ha dedicada ad est historiador en la localitat de la Marina que el va vore naixer, la qual es trobava en un estat llamentable, tal i com va denunciar l'associacio que porta el seu nom: Associacio Cultural Roc Chabàs La Marina, agrupacio que llançà una iniciativa d'arreplegada de firmes per a demanar a l'ajuntament que s'atenguera i actuara en funcions de manteniment i neteja de l'efigie de l'egregi ciutada de Denia que patia un estat llamentable cobert de pintades i brutea. La campanya aprofità per a conscienciar a la ciutadania i per a recordar la figura d'este valencià i la seua rellevancia per les seues aportacions al mon de la cultura en el camp de l'historia.

            Enterat el partit ACNV, i davant de la peticio d'ajuda que els companyons feyen al mon valencianiste, el Consell Nacional d'Accio Nacionalista Valenciana decidi interpondre un escrit de protesta / reclamacio front al consistori de la ciutat de Denia en el següent text: 

            En calitat de president, els  pose a continuacio l'escrit de protesta del partit politic ACCIO NACIONALISTA VALENCIANA, en motiu de l'estat de deixadea i deteriorament en que es troba l'estatua dedicada a en Roc Chabás en el municipi de Denia:

Estimat senyor alcalde i regidors de l’Ajuntament de Denia: 
           Nos dirigim a vostes des d’Accio Nacionalista Valenciana per a demanar-los, degut al deplorable estat en el que es troba, que netegen l’estatua del distinguit historiador valencià en Roc Chabás que n’hi ha en la seua localitat per a honrar la seua memoria. 
           Crec que no es necessari remarcar totes les virtuts d’en Roc Chabás, per a rememorar la seua importancia com a personage valencià; simplement vos recordem que es l’autor de la “Historia de Denia” en dos volums, publicat varies voltes en facsimil, obra capital en l’historiografia valenciana i font per al saber de la nostra historia; i tambe com a historiador el seu treball marca una fita en la forma de fer historia, buscant en les fonts i netejant el text de les llegendes i les idees fantasioses, que fins ad aquell temps estaven prou arraïlades en els llibres d’historia, sobre tot els valencians (cas de Beuter). 
           Mantindre la seua estatua, font principal del seu recort, en tan trist estat, nomes fa que la seua memoria s’oblide. Creem que Denia no deuria de menysprear i molt manco oblidar ad aquell personage que donà una “Historia” a Denia d’una manera tan sublim, convertint-la en la seua obra capital. Es per aixo que nos adherim a la proposicio i peticio que fa l’Associacio Roc Chabàs La Marina, en favor d’un dels grans personages valencians. 
           En la major consideracio, firme la present com a secretari general del partit ACNV a peticio del Consell Nacional. 

 Albert Cuadrado
Secretari general
 
            La resposta de l'Ajuntament de Denia fon rapida i concisa:
 
Mié 05/06/2019 12:04
 

Bon dia, justifiquem recepció del seu e-mail. Traslladem el seu contingut al departament corresponent perquè procedisquen a la neteja de l'estàtua de en Roc Chabás tal com sol·licita.
Gràcies per la seua col·laboració i per posar-se en contacte amb nosaltres.

Salutacions
Maria Cobos
Oficina de Participació Ciutadana

Missatge Participació Ciutadana Num.10439

 

 

            Accio Nacionalista Valenciana al costat de les entitats culturals
            Des de ACNV nos congratulem del bon resultat de la nostra gestio realisada a instancies de l'Associacio Cultural Roc Chabàs La Marina. Les associacions culturals i els partits politics son entitats complementaries que treballant conjuntament obtenen millors resultats en favor del poble i de la cultura. L'artificiosa separacio que, des de la renaixença, venim patint els valencians de les actuacions de les associacions culturals i els partits politics ha motivat que passem de ser un poble pioner en drets i llibertats a estar en la coa farcits de divisions i manca de cohesio... ¡Prengau nota!
 
            Imagens: Roc Chabás, busto 1 i 2, Associacio Cultural Roc Chabàs La Marina 
 
Miquel Real