L'ACNUR es llança al carrer a demanar colaboracio ciutadana

26/10/2015

L'ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats) sorgi en acabant de la Segona Guerra Mundial, el 14 de decembre de 1950, per a ajudar a les persones desplaçades pel conflicte en Europa.

En 1956 l'ACNUR enfrontà sa primera gran emergencia, quan les forces sovietiques acabaren en la revolucio hungara, deixant com a resultat mils de refugiats.

En la decada de 1960, la descolonisacio d'Africa produi la primera de numeroses crisis de refugiats en eixe continent a raïl de les quals fon necessaria l'intervencio de l'ACNUR.

A lo llarc de les següents dos decades, l'ACNUR atengue les crisis de desplaçament en Asia i en America Latina. A finals del sigle hi hague nous problemes de refugiats en Africa i es produiren fluixos importants de refugiats en Europa com a conseqüencia de les guerres en els Balcans.

A principis del sigle XXI, l'ACNUR intervingue en els llocs a on es vivien les majors crisis de refugiats en Africa, tals com la Republica Democratica del Congo i Somalia, i en Asia, buscant solucions per als problemes dels refugiats afgans.

D'una manera menys visible, l'ACNUR tambe amplià el seu paper per a ajudar als apatrides, una ampla categoria de persones als qui poden ser denegats els seus drets fonamentals, per no tindre una nacionalitat.

En mes de sis decades, l'agencia ha ajudat a decenes de millons de persones a reiniciar ses vides. Hui en dia, en un equip d'unes 7.200 persones en mes de 120 països (8 de cada 10 empleats de l'ACNUR treballa damunt del terreny), continua ajudant a vora 34 millons de persones.

Pots trobar mes informacio al voltant de les oficines i proyectes de l'ACNUR en tot lo mon en www.unhcr.org

Voluntaris de l'ACNUR tracten de captar nous socis per a poder fer front a la major crisis de refugiats  que s'ha produit des de la seua creacio. El terrorisme de l'autonomenat Estat Islamic, atacant indiscriminadament a musulmans i a membres d'unes atres religions, la fam i les diferents guerres, han donat com a resultat un exodo de persones incommensurable, que ha desbordat totes les previsions i capacitats de les ONGs que com l'ACNUR es dediquen a atendre als mes necessitats.

Des d'Accio Nacionalista Valenciana i la Federacio AVANT Valencians mostrem la nostra sensibilitat i solidaritat en els mes desfavorits del mon, difonent esta peticio d'ajuda de l'organisacio de l'ACNUR, i animem als nostres militants i simpatisants que estiguen en disposicio de fer-ho, per a que aporten la seua ajuda al proyecte humanitari.

¿Qué es un refugiat?

Refugiat es la paraula que definix ad algu que s'ha vist obligat a abandonar el seu païs per la guerra, la violencia o la persecucio, i les violacions de drets humans. L'ACNUR ajuda ademes a desplaçats per conflictes i per desastres naturals. No obstant, no hi ha paraula que definixca els sentiments de la por i desesperança d'un refugiat. Per aixo necessiten molt mes que ajuda.

Necessiten saber que estem en ells. Que el nostre numero creix tant com les seues dificultats. Ad aixo es a lo que es dediquen en el Comite Espanyol de l'ACNUR, i per aixo demanen que t'unixques ad ells i formes part d'un dels majors proyectes humanitaris del mon.

Son refugiats, pero mai abandonats ni oblidats.

Image i videos uep de l'ACNUR

Secretaría d'Assunts Socials
Accio Nacionalista Valenciana
Federacio AVANT Valencians