La pandemia (i VI) / per Antoni Fontelles

9/4/2020

Primeres conclusions

            Estava clar que nosatres no som China i no podiem parar totalment l’activitat economica, No soc neolliberal, pero defenc les dos fases del govern central: ralentisar al maxim sense parar en sec, analisar resultats i apretar uns dies mes (detindre lo no essencial: l’obra, clarament no ho era). Ara (1-4-2020) sabem per qué s’ha actuat d’esta forma.

            En ser lloable l’abrumadora cantitat d’iniciatives individuals o grupals... s’ha notat que en determinats ambits hem de tindre una certa suficiencia. M’ha agradat que el president de la CEV, Salvador Navarro (ya me caïa be per algunes atres actuacions), haja manifestat que “Nos estamos dando cuenta ahora de que donde tenemos que tener la industria es aquí” (Levante-EMV, 29-3-2020, suplement 3MV, p. 4). Totalment d’acort. Ya ho sabia i per aço tambe me cau be, el conseller d’Economia, Rafael Climent, ha declarat que “Soy un firme defensor de la relocalización y esto ha sido un bocado de realidad para la reflexión a medio y largo plazo” (Levante-EMV, 30-3-2020: 3). Totalment d’acort.

            No podem ser nomes un païs de servicis... hem de produir. Hem de defendre lo nostre (ya ho dia Unio Valenciana i se li rien...).

            Hem de reforçar lo comu, lo public, lo de tots, perque es allo que en un moment com este nos trau les castanyes del foc.

            Un abraç per a tots els que treballen per a nosatres i un recort per ad aquells que, per desgracia, han faltat.

            Ho tenim ya prop... mitant o finals d’abril... per lo manco per a que nos deixen eixir un ratet a passejar (desescalar, com diuen els tecnics).

            Per supervivencia solem recordar les situacions agradables i tendim a oblidar les roïnes al poc de temps d’haver ocorregut. Confie que quan passe esta pandemia ixquen reforçats els valors de la solidaritat, lo public, el dialec i la discriminacio de lo que es essencial i lo que es accessori. Ya se que alguns no deprendran... pero...

Imagens: Pixabay (PIRO4D)

Antoni Fontelles