La mochila austriaca o la nova estafa neolliberal (I) / J. Masia

3/3/2019

            Com que el PSOE sempre fica a neolliberals en economia, estos han de seguir el credo de la fe que professen chafant la pansida rosa roja, en este cas la moto que nos volen vendre es la mochila austriaca. El primer manament d'un taliba neocon es sometre a la poblacio a retalls per a crear esclaus, el conegut fenomen de working poor (treballadors pobres). 

            ¿Algu creu seriament que aço es a favor dels treballadors? Puix no, perque un neolliberal no els aumenta els drets sino que els vol reduir a la minima expressio. En Austria no hi ha indemnisacio de despachament, aixina es facilita tirar al carrer, mes encara quan s'acumulen els diners en una vidriola que paga l'empleat. Aci, com no hi ha valentia, els Ciudadanos de l'Ibex 35, en principi, diuen que sería l'empresari el que l'ompliria a comodos abonaments, ¡cóm no! No m'ho crec, si fora aixina nomes sería el pas intermig per a arribar a que ixca del salari brut del treballador, com ocorre en el paraïs europeu, que es el 1,53%, pero sería una doble imposicio perque ya es destina una part al Fogasa. Es tracta de fer la salchicha d'Hitler, poquet a poquet i quan es donen conte, mes esclaus. 

            Ya vorem cóm construixen el model aci, es necessari matisar qüestions com d'a ón ixen els diners, be del salari brut dels operaris o d'una aportacio empresarial, que ya buscaria una senzilla formula per a repercutir-los-els. Es una perversio que u s'autofinance que el tiren al carrer, es lo mateix que feren quan la poblacio en els seus imposts finançà el rescat bancari, els rescatats els ho agrairen despachant-los al carrer i robant-los els diners preferencialment. Com veuen tot es tracta d'expulsions. 

            Un atre assunt es per a qué serviria, com un complement per a la pensio, per a mampendre un proyecte si te despachen, per a la formacio, per a complementar la desocupacio, etc. Per cert, que eixa mochila alli es gestionada per una empresa privada que juga en bossa, pero te garantisen el reintegrament total en cas de perdues, ¿aço no els sona? A mi me recorda a la privatisacio de beneficis i a la socialisacio de les perdues, com el rescat bancari. ¿Tornem a jugar en foc?     

            El culpables promotors de la proposta son PP, Ciudadanos, PDeCAT i el PSOE, que en materia economica des de la democracia es igual que la dreta cavernicola que tracta de copiar l'idea austriaca activa des de 2003 (ZP la tingue en ment i en el cor). Utilisen la neollengua perque flexibilisar el mercat laboral es realment precarisar-lo; tambe utilisen construccions o paraules com mochila, paraïs (fiscal), impuls aventurer, declaracio tributaria especial, dret a decidir, en connotacions ben positives que no son casuals sino causals. Paraules d'exit en forma de pindoles per a manipular, ho fan a través del doblepensar orwellia que es definix com el manteniment de dos postures contradictories de forma inconscient, es tracta de dir mentires i creure en elles com si foren veritats. Per aixo son els talibans d'una doctrina de dominacio, no d'una teoria cientifica.  La refutacio del neolliberalisme / J. Masia 

            No voran que els neocons reclamen igualar els salaris en els austriacs, reclamar el 5% de desocupacio que tenen o que la contractacio temporal siga nomes del 9 % –en Españistán es el doble que la mija europea–. No val fer trampes i creure que estes bones condicions son a causa de la flexibilisacio perque 1- Austria no es l'unic païs del mon en drets socials alvançats i 2- ¿creuen vostes que abans de 2003 Austria era un païs subdesenrollat? Puix no. ¿Saben per qué Gibraltar mai sera espanyol? Perque els seus ciutadans tenen el doble de renda per capita. 

            En Españistan, nomes un 8 % dels contractes temporals es convertixen en fixos, segons Eurostat no parem de crear-ne mes, hi ha mesos a on en son mes del 90 %, els coeficients de pobrea i distancia social son de lo pijor d'Europa, ¡miren si som flexibles!   

            ¿A ón volen arribar els falcons? Els del Banc d'Espanya, els professors d'escoles privades i els centres d'estudis bancaris no paren de repetir ad nauseam, que volen pijors condicions llaborals per a la poblacio de les que tenen ells, aço te un nom: esclavistes, classistes o alguns mes vulgars, pero mes encertats. Que prediquen en l'eixemple, ¿no? Si tan bona es la flexibilisacio que se l'apliquen, si tan bo es el control salarial que se l'apliquen, si volen retallar pensions puix que cobren lo mateix que un jubilat espanyol, aixina s'acabarien els neolliberals.

 

            Una metafora: el bambu es molt flexible, ¿qué ocorre quan la força contra ell supera l'index de torsio? Crac.

 

            Imagens: la mochila austriaca, mediavida.com
                            bambu torsionat, marcoscartagena.com

 

J. Masia