"La manada" d'abusadors pero no violadors (I) / J. Masia

30/4/2018

Ya tenim una sentencia salomonica que no agrada a ningu.

La justicia es un valor o un principi, un poder de l'Estat –llamentablement no separat dels atres poders, eixecutiu i llegislatiu, com plantejava Montesquieu– i tambe es referixen ad ella com al conjunt de lleis i la seua aplicacio. En ocasions, no convergixen les accepcions, be perque el principi es violat per l'administracio de justicia o perque el conjunt del corpus llegal atenta contra el principi o el valor –per eixemple les lleis de Nuremberg o el Apartheid–.

Hem de partir del desconeiximent del sumari en la seua totalitat (la font sera "Las Provincias", 27-4-18). ¿Qué pot ocorrer si confrontem la sicologia i llogica en la sentencia? Intentare escriure de la forma mes "objectiva" possible, el discurs mes emotiu el trobaran fonamentalment en colectius de dones i en la segona part del text. 

La sicologia ha demostrat que quan una persona te por opta per: fugir, quedar-se paralisada o lluitar, estes tres reaccions estan en funcio de variables personals i ambientals. Si volgueren saber mes https://www.washingtonpost.com/news/grade-point/wp/2015/06/23/why-many-rape-victims-dont-fight-or-yell/?noredirect=on&utm_term=.ed7bfa249735

Pareix que la denunciant no presentava signes de violacio en acodir a l'hospital i esta era una prova fonamental per a la defensa –aço podria sugerir que participà per la seua propia voluntat–, esta senya fon difosa pels mijos de comunicacio, per eixemple, en "El programa de Ana Rosa" (Telecinco, 26-4-18), pero ¡es mentira!, la sentencia arreplega que en l'hospital "administrándosele tratamiento anticonceptivo de emergencia y profiláctico. Como consecuencia de los hechos, «la denunciante» tuvo lesiones consistentes en: lesión eritematosa en zona de horquilla posterior en la zona de las cinco horarias para cuya curación precisó de una primera asistencia facultativa.". ¿Cóm pot una periodista parlar de qüestions tan sensibles en tanta ignorancia? Es com a minim molt poc professional.

 

Instantanea de la manada en sanfermins

La sentencia continua descrivint la situacio, "Rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión, conseguida conforme a lo pretendido y deseado por los procesados y querida por éstos, la denunciante se sintió impresionada y sin capacidad de reacción". Impressionada no me pareix la definicio mes exacta. La coaccio, el consum de drogues, les amenaces i la por podrien tambe explicar el perqué no es resisti i fon sumissa, en este cas "Se le realizó una prueba de detección de alcohol que determino un resultado positivo de 0,91 +/- 0,05 g/l de alcohol en sangre y 1,46 +/- 0,06 g/l de alcohol en orina". Es molt senzill i no cal ser dona, fem un experiment mental d'empatia: nos trobem en un replanell rodejats de 5 desconeguts en 3 m², borracha o sobria no et trobes "impressionada" sino intimidada. Des d'una pericial sicologica es impossible defendre que una persona es troba nomes impressionada baix eixes condicions.

Passejaren junts abans de la comissio del delit, pero aço mai justificaria ni una violacio ni abusos sexuals, acompanyar ad algu no significa voler ser violat. Una dona pot anar molt provocativa vestint o anar en pilotes pel carrer, pot anar ebria, pero aço no justifica mai abusar d'ella o violar-la. Alguns troglodites no pensen igual.  

Ells ya sabien lo que anaven a fer, per lo tant, la conducta criminal te com agravants la premeditacio, l'alevosia i la nocturnitat, coneguts en l'antic Codic Penal, "a la entrada del establecimiento, junto a la escalera que da acceso a la recepción, se hallaba el encargado de control de acceso de clientes al hotel, a quien se dirigieron los dos procesados pidiéndole una habitación por horas «para follar», indicándoles que eso no era posible y que se dirigieran a otros establecimientos; sin que la denunciante hubiera escuchado esta parte de la conversación.". Si afegim que es feu en un repla, es trobà emboscada a traïcio, abusaren de la seua superioritat i s'aprofitaren d'un estat d'indefensio, podem concloure que es donaven tots els agravants.

La chica fora del pati es besava en u d'ells –d'aci no es pot derivar que volguera fer-s'ho en 5 homens, si es vol evitar la falacia non sequitur–. Una vegada en el replanell començaren a abusar d'ella i a continuacio la violaren, mentres que "La denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados.". Aci està un atre erro llogic, el de confondre l'implicacio en la coimplicacio, esta conducta sumissa no es rao necessaria ni suficient d'acceptacio i per tant no elimina l'intimidacio. Per damunt damunt trobem erros llogics i sicologics en la sentencia i aço no es bo. El biaix d'atribucio fonamental crea una asimetria analitica entre l'actor i l'observador, el concepte fa referencia a la tendencia a explicar la nostra conducta en funcio de variables personals i ambientals, per contra, quan evaluem la conducta dels atres donem mes importancia a les variables personals i reduim l'influencia ambiental. L'ideologia politica i les creences sobre el genero femeni podrien tambe obnubilar la rao, nomes aixina es podria entendre que uns juges no veren l'intimidacio. Recorden lo que pensava la dreta i l'ultradreta d'este païs en l'epoca del cine de destape. Un apunt, el juge del vot particular, sancionat en quatre expedients disciplinaris, u d'ells molt greu per "acumulación de causas y dilaciones injustificadas" (LP, 30-4-18), o siga per fer el manta, de sobte, s'ha ficat les piles en un vot particular (237 pagines) mes llarc que la sentencia (134 pagines). ¡¿Qué curios personage, no?!

 

Imagens: foto i noms de la manana, elperiodico.com
                            instantanea en la festa dels santfermins, elespanol.com

 

J. Masia