La Fundacio per la justicia dona un pas contra la corrupcio

17/2/2015

Fa mesos que ACNV te publicades en la seua Web algunes de les propostes contra la corrupcio arreplegades ara per juges, economistes i juristes en les 99 propostes que presenten a la societat; la sintonia es plena, a excepcio de lo concernent a la regulacio de l'aforament. AccioNV no compartix cap opcio de regulacio de l'aforament, sino la seua eliminacio completa. (apartats 7-8-27.

http://www.accionacionalistavalenciana.com/propostes-de-programa).
La fundacio per la Justicia i un grup d'experts de diferents disciplines juridiques, economiques i socials, han fet public un llistat de propostes per a combatre la corrupcio. ACNV ya feu public les seues propostes en les que s'inclouen algunes d'eixes 99, pero inclus sent mes categorics i determinants, com per eixemple en l'eliminacio de la figura de l'aforament, sense deixar la porta oberta a una regulacio mes o menys permissiva, aixina com la retirada de qualsevol subvencio als partits politics o la de sous i privilegis vitalicis a excarrecs politics i per supost reduir al minim els "carrecs de confiança" (assessors).

Els sevicis juridics d'Accio Nacionalista Valenciana estan estudiant el text de les 99 propostes, baix la directriu d'assumir i incloure en el nostre programa totes aquelles propostes que no siguen mes permisives que les que ya tenim reflectides. AccioNV es congratula per la sintonia trobada entre les propostes ya incorporades en el nostre programa i les realisades per l'equip de juristes que ha redactat les 99 propostes.

Les 99 propostes:  99 PROPUESTAS REALES CONTRA LA CORRUPCION

http://www.fundacionporlajusticia.org/fxj/2015/02/99-propuestas-de-la-sociedad-civil-contra-la-corrupcion/