La Creu Roja a la desesperada

23/12/2015

Davant de la situacio de manca absoluta d'ingressos en que ha segut deixada esta agrupacio no governamental, al retirar-li tota assignacio presupostaria per l'actual equip de govern, la Creu Roja ha iniciat una campanya telefonica a la busca de colaboradors que palie la situacio desesperada de manca de finançament.

El problema principal que estan trobant es que criden a persones en situacio al llimit de les seues possibilitats economiques, recordem que en lo Regne de Valencia la pobrea o el risc d'exclusio social afecta al 34,7 de la poblacio, i dificilment els necessitats poden ajudar i fer aportacions per a resoldre la seua propia situacio.

Este es el resultat de la politica social d'aquells que arribaren al govern argumentant que es preocupaven de les persones, pero que una volta en la seua poltrona pels unics desprotegits que s'han preocupat i han dotat de partida presupostaria ha segut pels de fora, per als refugiats que fugen de la guerra i la fam... No tinc res contra que s'ajude als necessitats de fora, sempre que primer s'haja ates als necessitats dels de dins. Perque si no cuidem dels nostres arribarà un moment en que no hi haura ajuda que aportar als de fora.

El retirar les partides presupostaries a les entitats benefiques que atenen als necessitats de la nostra terra es un desproposit. L'administracio publica no te capacitat per a atendre als molts necessitats, ni tampoc les infraestructures necessaries per a distribuir l'ajuda als necessitats.

Diners hi ha, prova d'aço es que s'han pogut comprar telefons d'ultima generacio i han pogut remodelar les seues oficines de treball. I com encara els quedava prou, s'han creat un segur personal per a cadascu dels diputats a costa dels diners dels contribuents. No es per manca de diners, sino per prioritats, i l'actual govern valencià ha deixat molt clar que per ad ells la maxima prioritat son "les persones", lo que no aclariren abans de les eleccions es que eixes persones que centraven la seua prioritat eren ells mateixos.

 

President Nacional d'Accio Nacionalista Valenciana
Secretari General Adjunt de la Federacio AVANT

Miquel Real