La consciencia valenciana a través de les enquestes

10/3/2018

            La resposta airada de les entitats culturals a raïl d'un programa de televisio en el que el periodiste nos classificà com a poble que en l'ensenyança utilisa com a llengua vehicular el catala, consegui la "rectificacio" de la cadena televisiva. Les entitats valencianistes ho celebraren com un gran exit. A bon segur el PP tambe.

            ¿Pero fon un exit del valencianisme o un pas en fals? ¿S'ha d'amagar que s'està utilisant com a llengua vehicular el catala en els nostres coleges o hem de fer visible el problema per a que la gent prenga consciencia i es defenga d'est atac a la nostra identitat? A nosatres no nos ha agradat perque s'ha fet un analisis superficial, equivocat i tendencios.

 

 

Opcio 1                                                                                                                            Opcio 2

 

            La lluita del PP des de que es PP i podria dir-se que des d'ans (quan es dien AP, l'Aliança Popular de Fraga) sempre ha segut que se li diga valencià, a tota costa, encara que s'ensenye una atra cosa als chiquets.

            Lo que els importa es el nom, si es dona suajili pero es diu valencià els valencianets contents. Eixe es el despreci mes absolut i immoral perque vol fer passar la mentira com si fora la veritat. 

            Baix esta ocultacio, s'ha ensenyat indiscriminadament el catala o un succedaneu d'este en les escoles valencianes, per a que els chiquets vagen assumint la seua catalanitat imposta pel sistema educatiu. Paralelament, tambe per banda del PP s'han subvencionat actes, activitats i organisacions catalanistes en la seua promocio del catala com a llengua dels valencians... culminant en la llegalisacio del catala en terres valencianes per mig de la creacio de la AVLl.

            Des d'Accio Nacionalista Valenciana hem plantejat una senzilla enquesta per a vore quín grau de conscienciacio te el poble valencià. Es tractava de constatar si la gent te capacitat de vore l'engany i si son capaços de vore qué han de fer per a evitar-lo.

            La resposta ha segut prou aclaridora.

            De les 5178 persones a les que ha arribat l'enquesta, (no s'ha fet una distribucio exhaustiva per les rets, ha arribat unicament ad aquells que estaven interessats o sensibilisats pel tema), nomes 107 han participat activament expressant la seua opinio. Es dir, nomes un 2,07% opten per donar la seua opinio. El restant o no tenen opinio, o els dona lo mateix o preferixen no fer-la publica per les raons que siguen.

            Resulta alarmant que alguns no tinguen una opinio, hi ha mes que suficient informacio per a crear-ne una. L'absencia d'opinio solament pot ser motivada per una total absencia d'identificacio de la problematica com a propia, pero resulta que l'informacio nomes ha arribat a gent que s'ha interessat pel tema ¿Cóm poden estar interessats per la tematica i no tindre una opinio propia? Aço nos remet als atres dos grups, o be els dona lo mateix que siga una cosa o una atra o els que preferixen no fer-la publica.

            Si els te igual que li diguen una cosa que una atra no els hauria interessat una enquesta que parla de posicionar-se en uns o en uns atres, per tant nomes queda l'opcio d'aquells que preferixen no posicionar-se o amagar lo que pensen. ¿De qué val tindre una opinio si quan te la demanen l'amagues? ¿Per qué l'amaguen?  ¿S'avergonyixen de lo que pensen? ¿No volen reconeixer publicament que han actuat contrariament a lo que defenen? ¿I si es aixina, per qué han actuat d'eixa manera?

            Deixem de pegar voltes en els millers de persones que no s'han pronunciat i anem a centrar-nos en aquelles que si ho han fet. ¡Fotre, pero qué han fet! Un gens despreciable 47% dels participants en l'enquesta considera admissible que ensenyen catala i que s'amague este fet dient que ensenyen valencià. ¡Ole, els seus ous! ¿Cóm interpreten aço?

            ¿Per qué accepten que s'ensenye catala mentres es diga valencià? L'opcio 1 es defesa pel catalanisme. Qui defen una opcio catalanista, per definicio es catalaniste. Entenem que tots aquells que han votat l'opcio 1 ho tenen assumit, i per eixe motiu han triat esta opcio, si no es aixina, s'ho han de fer mirar.

 

 

            En contraposicio, tenim al 53% dels participants en l'enquesta que han manifestat de forma clara, inequivoca i contundent la seua consciencia valenciana, el seu valencianisme i la seua capacitat de discernir lo que es un engany, lo practicat tot este temps pel PP, i lo que es la veritat. Lo que nos perjudica i lo que nos beneficia.

            Nos congratulem del resultat positiu d'una "majoria" de valencians que se pronuncía per no caure en l'engany, se pot dir que tenen una clara consciencia nacional valenciana. Encara n'hi ha futur.

            Un resultat tan apretat explica les majories absolutes del PP per tant de temps. El 53% del 2,07% dels interessats pel tema de la llengua no tenen força suficient per a fer valdre els seus interessos front a un 97,93% dels valencianets (dels que s'autocalifiquen com a valencianistes) que passen olimpicament del tema. Ni conte entre els qui el tema no suscita cap interes.

            Es de supondre que el PP feu numeros en son dia, i en vore la manca de consciencia nacional dels valencians, optà per ignorar les nostres reivindicacions, i curant-se en salut, treballà per destruir qualsevol possibilitat de que eixa consciencia nacional se cultivara o enfortira. Aço explicaria les seues politiques culturals en territori valencià i que repetidament hajam segut "aprofitats" com a moneda de canvi davant dels catalans.

            ¿Fins a quàn els valencians van a consentir esta situacio i van a ser complices de la destruccio de la nostra identitat com a poble? ¡Desperta Ferro!

 

Imagens: la consciencia nacional, cuspide.com
                pintada, in.directe.cat
                manual escolar valencianiste, ACNV
                desenroll de la consciencia nacional, sliderplayer.es

 

 

Miquel Real