La cadena "encoberta" del PP

15/10/2014

Assistim en els ultims mesos al circ organisat pel Sr. Artur Mas junt als seus comediants.

Tota una farsa condimentada de “soberanisme” i “dret a decidir” destinada a distraure al personal, una ‘cortina de fum’ per a tapar les seues vergonyes de corrupcio –cas Pujol, Palau, Pallerols, etc.-, de pessima gestio economica i, com a conseqüencia, dels servicis publics en benestar social, sanitat, educacio, etc., sense capacitat per a resoldre’ls i, per tant, sense eixida si no es a través d’obtindre major grau de finançacio de l’Estat, el verdader i ultim objectiu, la rao per la qual han dissenyat tota esta pantomima, seguida i secundada ingenuament per tots els mijos de comunicacio que han caigut en la trampa, deixant de parlar de lo realment important, de lo que afecta als ciutadans catalans, es dir, de la ruina a la que s’enfronten, puix nomes hem de recordar la valoracio en la qual es troben els bonos autonomics catalans calificats com a “bonos basura”, impedint de manera definitiva la seua capacitat d’autofinançacio i, per tant, d’independencia. 

Una situacio, la catalana, que nos recorda molt a la que desgraciadament tambe estem patint els ciutadans del Regne de Valencia, baix, en este cas, d’un govern del PP que carix de capacitat, idees, ofessionalitat, actitut, aptituts i, sobretot, de credibilitat per a ‘reflotar’ el ‘barco’ que ells, com a principals responsables, han dut contra les ‘roques’ de la realitat economica i social. I, en el mateix sentit que el govern catala, tambe han buscat una manera d’intentar desviar l’atencio, en este cas, recorrent al socorrit “valencianisme”, una falsa i cinica maniobra rescatada -quan les enquestes electorals els oloren a socarrada- a raïl i aprofitant l’artificialment mediatica “cadena independentista”, venuda aixina pels organisadors pero que en realitat era una “cadena anexionista” al pretendre simbolisar, en la seua entrada al territori valencià, l’inclusio del nostre Regne dins dels nazis “països catalans”. Un fet que li ha vingut com “anell al dit” al PP per a arborar el seu falaç ‘pseudo-valencianisme’. Est acte d’hipocresia desvergonyida nos obliga a refrescar la memoria de lo que ha segut i ha provocat el PP a lo llarc de tot el seu mandat des de l’any 1995, en Zaplana, passant per J.L. Olivas i Camps, fins a l’actualitat en Alberto Fabra, en tot lo referit a les senyes i l’identitat valenciana, tota una cadena de personages nefastos per a l’historia de la Nacio Valenciana i, sobretot, que representen l’autentica “cadena” d’actuacions contra els interessos i senyes identitaries 

valencianes. La “cadena del PP” no ha durat un dia com la que protagonisaren fa unes semanes els valencianofops entrant per Vinaros, sino que, com hem comentat ades, començà a partir de la presidencia de Zaplana fins a l’actualitat, es dir, es una cadena llarga i ben forjada. 

Des d’aquell moment podriem detallar innumerables accions i decisions, dels distints governs del PP, que han atentat i agraviat a l’identitat valenciana. Comencem per recordar la promesa incomplida de Zaplana de llevar la normativa pancatalanista imposta per Ciprià Ciscar en el curs 1982-83, eliminant les Normes d’El Puig que va introduir Ampar Cabanes. El camaleonic Zaplana, no nomes va prolongar indefinidament l’imposicio totalitaria en l’ensenyança del fals i adulterat “valencià”, sino que continuà donant beneficis a entitats dedicades a difondre el pancatalanisme i l’anti-valencianisme per tot lo Regne de Valencia, 

com per eixemple Accio Cultural d’Eliseu Climent, qui s’endugue, gracies a Zaplana i a Paco Camps Conseller d’Educacio en aquell moment, sucosos ingressos per la venda de llibres de text i de llectura recomanats per la mateixa Conselleria governada pel PP. Sense dubte, l’obra “estrela” de Zaplana i el PP fon la creacio de la AVLl –des de 1998 a través del dictament del CVC en majoria de membres nomenats pel PP, i a instancies d’Aznar que pactà en Pujol a canvi de recolzament politic-, ¡¡Sí, no naixque per ‘generacio espontanea’, fon el PP l’autor i creador d’esta inquisicio del s.XXI, d’esta agencia de colocacio de professionals de la manipulacio i la falsificacio de la realitat historica i filologica, d’este ‘Cavall de Troya’ i sucursal de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)!! El PSOE colaborà en engendrar-la, per supost, ara be, hem de recordar que el PP contava, i conta, en majoria absoluta suficient, per tant fon voluntat manifesta del partit que presidia en aquell moment Zaplana, qui en juliol de 2001 li donà cos i forma oficial. Un atre esclavo d’esta estructora cadena foren les inaguracions de les respectives seus del IEC en territori valencià, la primera en Castello –casualment, inagurada un mes abans de l’acte oficial de creacio de la AVLl-, utilisant una seu propietat de la Diputacio, es dir, un recint public -baix l’alcaldia, tambe casualment, d’Alberto Fabra-, i la segona en Alacant, en la mateixa Universitat publica, un atre lloc pagat per tots els valencians, en 2005, durant 

l’etapa de Camps com a president de la GV. El “valencianiste” Camps, tambe va protagonisar una atra accio historica, i fon la de blindar la AVLl en la reforma de l’Estatut d’Autonomia en 2006, oficialisant-lo com a l’unic ent normalizador i normativisador per al “valencià”. I per a donar un final provisional ad esta insidiosa cadena, no podem oblidar a l’actual president Alberto Fabra, qui en la seua etapa d’alcalde de Castello, a banda de donar la benediccio a la delegacio del IEC, tambe va promoure i fomentar l’arribada de la senyal per TDT de la TV3, una televisio valencianofoba que denigra i manipula la realitat historica i l’identitat valencianes, sense deixar passar el fet d’haver prologat la recent exposicio sobre el 30 aniversari de l’Estatut, exposta en les mateixes Corts Valencianes, i que estava dissenyada des del mes estricte servilisme als interessos panques, orientada a divulgar les falacies i adulteracions historiques tipiques del talibanisme fusterià. Hem deixat al marge al fugaç president J.L. Olivas, pero recordem que mes tart, durant la seua etapa al front de Bancaixa i Banc de Valencia, se va originar l’afonament definitiu d’estes entitats historiques i senyeres de l’economia valenciana.

No obstant, davant d’esta documentada realitat, que han mantingut fins al moment actual, nomes hi ha que vore els mateixos continguts i continents dels llibres de text que utilisen els jovens valencians, les publicacions dels organismes publics valencians, les rotulacions de vies, els mijos de comunicacio publics, etc., i a pesar d’aço encara hem d’escoltar l’hipocresia i el cinisme al voler erigir-se el PP com el “gran defensor” de les senyes d’identitat valencianes, una desvergonya a la que li fan el joc alguns (i)responsables d’entitats valencianes, com de la RACV i Lo Rat Penat –i companyia-, que per a no perdre les subvencions i les poltrones interpreten la funcio de ‘palmeros’ a tot lo que diga i faça el PP. Per tant, es hora de trencar cadenes, vinguen d’a on vinguen i del color que siguen, que nos mantenen encara presoners de la falacia, l’engany i la tirania dels bochins de la Patria Valenciana. 

¡¡Despertem o morim!!

Escrit per  Ricart Pla 

Vicepresident d'Accio Nacionalista Valenciana