Per la boca mor el peix

29/6/2015

Carolina Punset nos ha oferit, debades, i per iniciativa propia la visio del seu partit de la societat valenciana. Persones com ella donen peu a que alguns populistes parlen de "la casta". Referint-se a politics que com ella desprecien a part del poble per a on viuen, o d'a on procedixen o per la llengua que parlen.

Moltes critiques ha rebut en base al seu despreci a una de les senyes d'identitat basiques del poble valencià, com es la llengua valenciana... Les seues afirmacions han deixat clarissim quín es el posicionament del seu partit en este sentit, l'importancia que li mereix el tesor que supon una llengua com la valenciana, i a on l'ubicaria ella d'estar en disposicio de fer-lo.

Ha rebut critiques d'aquells que defenen la llengua com a patrimoni valencià autocton i independent i ha rebut critiques d'aquells que fent us del nom de la llengua defenen la seua eliminacio i substitucio per una parla foranea com es el catala. Crec que es la primera volta que la AVLl, entitat que nega l'existencia del valencià, ha defes la seua importancia i necessitat.

Tristament hem pogut comprovar cóm a molts els ha molestat mes la calificacio d'aldeans que la denigracio de la llengua valenciana. Vullc posar-me en la pell dels molts ciutadans que viuen i habiten en chicotets pobles i aldees. ¿A on està el delit de ser un aldeà? ¿Qué l'ensenyança no es igual per a tots? ¿Els ciutadans que habiten en aldees i pobles chicotets son ciutadans de segona o de tercera que no han rebut la suficient cultura? ¿L'opinio que tinguen o lo que pensen estos ciutadans no conta per a Ciutadans? L'actitut classista duta al maxim extrem per Punset, despreciant a una part de la ciutadania per seu orige i lloc de naiximent resulta atemporanea. Arrere quedaren els temps a on en les aldees no hi havia escoles i l'escolarisacio dels seus chiquets resultava tot un repte per als pares. Les discriminacions cap als provincians i "poblerins", partixen de llocs a on la majoria d'habitants son immigrants procedents de poblets i aldees.

A pesar de ser naixcuda en Washington D. C. (EEUU), viu en Altea, un chicotet (en comparacio a Washington D. C.) i precios poble de la costa del Regne de Valencia, en poc mes de 22.500 habitants. Desconec si la raïl del seu despit contra els habitants dels pobles prove dels seus conveïns, o d'un sentir-se superior als demes per ser filla de quí es. Parlar en el sigle XXI d'actituts aldeanes es una mostra total de despreci pel poble que habita les aldees i pobles chicotets, aixina com una mostra total d'ignorancia del sistema educatiu que ha conseguit que el nivell cultural siga similar independentment del teu lloc d'orige.

Sempre hi ha excepcions, si vius en la regio catalana t'ompliran el cap en llegendes i senyes anacroniques sense soport historic ni documental, o en apoyo de documents fabricats i creats per a donar consistencia a dites teories.

El despreci cap a la poblacio i a les seues costums i tradicions que els dona consistencia com a poble, marca una manera de pensar i d'actuar a on no hi ha lloc per a les persones i menys encara per ad aquelles coses que les donen identitat. Punset i Ciutadans volen un poble que siga 'replica' de lo que ells entenen com a un "ciutada" tipo espanyol, i per tant, les particularitats, com les costums i la llengua diferents a les que ells postulen han de ser erradicades, aço no s'atrevixen a dir-ho en Catalunya.

Els valencians tenim l'oportunitat de parar este desficaci. Agrupem-nos en partits d'obediencia valenciana que defenguen els interessos valencians i la nostra manera de viure... ¿O voleu ser 'repliques'?

 Image: www.circulocivico.org

Miquel Real