L' antidemocracia del TTIP / J. Masia

22/6/2015

A vore si nos aclarim perque es molt senzill, la soberania està en el poble, este tria a uns representants per a que defenguen no a soles els interessos generals, sino tambe els especifics d'un grup, etnia o classe social. En tot cas, l'interes general de la poblacio (el demos grec) i el respecte a l'etica han d'estar sempre per damunt dels interessos partidistes o personals. Aço sería el ABC de la democracia explicada per als menuts, si alguns no entenen aço, es senzill: no son democrates. Recordem quan María Dolores de Cospedal impongue en la seua majoria, fa 2 anys, el conegut "pucherazo" electoral en mig del partit -en l'estatut anterior en la ma li hauria guanyat les eleccions el PSOE-, per a mes inri, el Tribunal Constitucional ha avalat la seua modificacio. Esperanza Aguirre o Rita Barberá demanen la segona volta, ara... quan els conve, l'ultima s'havia oferit "sense condicions" i en un chec en blanc en la boca per a lo que faça falta per tal d'enrocar-se en Loctite a l'alcaldia de forma eterna, perque es seua per la gracia de Deu −se parla que s'ha clonat per a ser alcaldesa de Valencia fins que arribe el armagedo−. Tambe podriem recordar quan el PP volgue introduir una llei per a que que governara la llista mes votada, a esquena completament del desig de lo que triaren els electors. ¡Che, democracia pura en vena!

Els eurodiputats son representants de la poblacio europea i no dels interessos comercials o financers de les transnacionals −almenys en principi−. Els grups de pressio (lobby) s'encarreguen de recordar, aconsellar i untar als politics per a que obliden la seua magna responsabilitat o contractar-los mes tart −accio coneguda com a portes giratories (de l'empresa a la politica i viceversa)−. No se podria explicar d'una atra manera l'oposicio frontal entre representants i representats. La Comissio Europea feu una enquesta per a saber l'opinio dels europeus al voltant de l'acort transatlantic de comerç i inversio (ATCI i TTIP en angles) entre Europa i EEUU, els resultats foren contundents, de quasi 150.000 enquestats a soles un 95 % s'opongue a la firma, motiu mes que suficient per a una reflexio pausada i democratica, a no ser que sigues dels desficaciats com el PSOE que no sap ni per a ón va, anava en direccio al club Bilderberg, pero en acabant no, si, pero no.

Est acort ha segut convertit −per obra de magia− en un misteri o amagat pel tan castigat nom de la "rao d'Estat", sempre disposta a justificar i donar-li cobertura llegal a qualsevol crim. El motor del mon es la mentira, alguns s'omplin la boca de democracia i transparencia, pero en acabant no fan res per a ser congruents. Aci està la farsa, entre lo que fan i lo que diuen, existix un gran forat, jagant, que denota l'impostura. En saber llegir i ser un poc critic se'ls agarra... si es vol.

Pot resultar increible, pero impediren l'acces dels eurodiputats al coneiximent de les negociacions bilaterals, com aço fon tan polemic, decidiren autorisar la consulta de la documentacio que estarà molt llimitat. Ara han d'agarrar  tanda, demanar lo que volen −sense saber lo que hi ha exactament−, accedir sense movils, bolis o paper i firmar un acort de confidencialitat −no se si tindran llum per a hi vore's−.  Gracies a les filtracions dels terroristes i traïdors (?!) de Wikileaks o Edward Snowden, els grans democrates no poden mantindre en peu les grans mentires a les que som somesos habitualment, aixo si, sense el mallar constant de "la pena del telediari" que el PP vol erradicar, matant al mensager.

El poder de les transnacionals en el tractat podra tombar qualsevol llegislacio que afecte a la seua activitat, no importarà que un govern democratic decidixca donar-se-la. Sera una plutocracia a on governaran els rics; una cita atribuida a Bernard Shaw resumix este govern:"La plutocracia, en acabant d'haver destruit el poder real per la força bruta en disfraç de democracia, ha comprovat i reduit al no res esta democracia. Els diners son els que parlen, els que imprimixen, els que radien, els que reinen, i els reis, lo mateix que els caps socialistes, han d'acatar el seus decrets i encara -per extranya paradoxa- suministrar els fondos per a les seues empreses i garantisar les seues utilitats. Ya no es compra a la democracia: se l'embauca".

Hem de paralisar el TTIP perque les condicions laborals, mig ambientals, llegals, de seguritat i higiene en el treball, les garanties per a la salut es voran reduides fins a la minima expressio. Realment l'atac corporatiu es contra la democracia, pero ells son el 1 %, nosatres el 99 %.

Aci podeu firmar en contra del TTIP

https://stop-ttip.org/es/?noredirect=es_ES

Est enllaç dona acces a l'enquesta citada

http://www.voxeurop.eu/es/content/news-brief/4890237-una-aplastante-mayoria-en-contra-de-los-tribunales-de-arbitraje

P. d. Per cert, EEUU ha reconegut que ha practicat la tortura impunement −¡Per enesima vegada!−, un eixemple de democracia i justicia, ¡Si senyor! A vore quàn va Felipe González.

Image roth-cartoons.de

J. Masia