Inseguritat en el camp valencià

27/10/2014

Les comarques centrals del Regne de Valencia son les que han patit mes robos en explotacions agricoles i ganaderes en el primer semestre de l'any, un total de 1.338, a gran distancia de Sevilla, la segona zona mes afectada per este tipo de delinqüencia, en 819 casos. El Govern ha oferit estes senyes en una resposta parlamentaria al diputat socialiste Miguel Ángel Heredia, en la que detalla que entre giner i juny d'enguany es produiren 11.484 furtaments en el camp espanyol. 

Per comunitats autonomes, Andalucia acumula mes d'un terç del total de furtaments, en 3.966; seguida de la comunitat autonoma Valenciana, en 1.975 en un periodo en el que la maxima responsable de l'Eixecutiu central i del seu dispositiu de seguritat rural en la comunitat autonoma de Valencia fon (fins al 13 de juny) Paula Sánchez de León.

Les senyes de la comunitat autonoma de Valencia repassen de 2008 a 2014 el numero de robos registrats, al marge dels no denunciats. En 2008 foren 1.847. En 2009 pujaren a 1.978. En 2010 ascendiren a 2.606. El gran bot es produi en 2011, en 3.219 robos. En 2012 continuà incrementant-se la sifra fins els 3.539. En 2013 els robos agricoles i ganaders arribaren a 3.715. En el primer semestre de 2014 s'ha quedat en 1.975, que permet imaginar un aument a final d'any si no se revertix drasticament la tendencia. 

La sifra estatal apunta a un possible canvi en la tendencia alcista dels ultims anys darrere de l'entrada en funcionament dels equips de guardies civils ROCA, creats en el passat any per a lluitar contra este tipo de delinqüencia.

L'Unio de Llauradors donà la veu d'alerta davant l'inseguritat en el camp en motiu de la campanya de les garrofes. Els productors de garrofa alerten d'un possible mercat negre i insten a inspeccionar tots els possibles almagasens sospitosos de comercialisar mercancia robada. Per aixo, la Unio reclamà major control i vigilancia en les zones productores, aixina com la colaboracio dels almagasens en les forces de seguritat de l'Estat per a que informen al voltant d'una possible mercancia furtada.

-----------------------------------------------------------------

L'Unio de Llauradors reclama un canvi llegislatiu per a considerar robo lo que ara son considerats furtaments eliminant el llimit de 400 euros, i l'acumulacio de delits aixina com que se contemple els danys comesos com a part del delit. Accio Nacionalista Valenciana reclama agilitat llegislativa per a atendre les reivindicacions fetes per l'Unio de Llauradors, donat que mentrimentres els politics debatixen ad ells els deixen els camps buits i les collites perdudes.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/10/24/valencia-encabeza-robos-campo-suma/1178817.html