Incompliment de la Llei de Dependencia. Valencia al capdavant.

12/10/2015

L'Observatori de la Dependencia situà a la comunitat autonoma de Valencia, atenent al seu ultim informe, a la coa, a nivell estatal en grau d'aplicacio de la llei que regula este servici social, en una puntuacio de 1,24. L'informe apunta que esta comunitat autonoma es la que pijors dades presenta en tots els indicadors oficials de gestio. Igualment senyala l'existencia d'una llarga llista d'espera de persones que encara no fruixen d'una prestacio i conclou que "la nefasta gestio i manca d'inversio impedix clarament les possibilitats reals d'atencio del sistema en el territori valencià". Les comunitats de Castella i Lleo (9,58), Païs Vasc (7,92) i Andalucia (7,50) son les que presenten els millors resultats per a l'Observatori de la Dependencia.

Mes de 28.000 persones del Regne de Valencia -28.828 exactament- estan en situacio d'espera d'alguna de les prestacions que deuen de rebre com a beneficiaris de l'aplicacio de la Llei de Dependencia, en vigencia des de la seua aprovacio en 2007. Llei afectada pels retalls i multiples incompliments en els ultims anys. La sifra de perjudicats s'ha triplicat en passar l'estiu, en aplicacio de la lletra de la llei en quant a reconeixer els drets dels dependents moderats. Estes ultimes incorporacions es produixen en tres anys de retras, baix la justificacio dels retalls patits per l'administracio central.

Aço implica un increment del gast del Consell qui haura d'incrementar substancialment les partides destinades a costejar les despeses dels depenents de la terra valenciana. Està previst destinar una partida de 450 millons d'euros per a intentar paliar la situacio. La responsable de la conselleria d'Igualtat, Monica Oltra assegura desconeixer la quantitat de diners que fan falta per a poder reduir la llista d'espera de dependencia a zero.

Font: Diari Levante Dumenge, 11 d'octubre de 2015, pagina 15.

Sinceritat per part de la responsable del departament d'Igualtat en quant a quàn o cóm es va a solucionar el problema, "no tinc ni idea". Es presenta una tarea dificil de quadrar. El govern central transferix les actuacions que impliquen despeses, pero s'encabota en no facilitar la finançacio necessaria i adequada per a poder afrontar-les. Sense diners no es poden afrontar els pagaments dels servicis.

Actualment, segons les mateixes fonts, hi ha en el nostre regne 44.729 persones afectades en alguns dels graus que marca la llei, que estan sent ateses dins del sistema public. El problema greu està en aquells que estan en llista d'espera als quals en molts casos els arriba l'atencio quan ya no es precisa, per haver faltat.

U se pregunta per a qué paga la seguritat social, si quan se presenta la situacio de rebre les prestacions, estes no arriben. Tambe cap la pregunta de si tots som iguals davant de la llei; per qué en unes comunitats autonomes els usuaris son degudament atesos i en unes atres no, i per ultim com a contrasentit a l'igualtat de tots davant de la llei, els ciutadans es fan la pregunta de per qué ells han d'estar un monto d'anys cotisant, cada volta mes temps, mentrimentres que la casta politica en poques llegislatures obtenen lo que als demes els costa mes de 30 anys de treball...

Les lleis s'han de fer per a beneficiar als ciutadans, a tots per igual. Aquelles lleis que beneficien ad uns colectius mes que ad uns atres son per naturalea injustes, llevat d'aquelles que tracten de corregir desigualtats. Salvetat que no es d'aplicacio en el mon de la politica.

Accio Nacionalista Valenciana des de la Federacio AVANT Valencians fa les següents propostes per a canviar esta situacio:

Rebugem la figura del politic com a professio. Convertir la representacio politica en un servici al ciutada i no en una forma de servir-se d’ell.

Disminucio dels sous dels politics i supressio de la possibilitat de cobrar dos sous publics, ajustant-los a la situacio economica real de la societat.

http://accionacionalistavalenciana.com/programa-electoral-coalicio-avant-gestio

Donar resposta social als ciutadans valencians en situacio de dependencia o discapacitat o en minims recursos. Les institucions publiques tenen el deure i l’obligacio de protegir i amparar ad estos ciutadans que, en gran part dels casos, han contribuit en el seu esforç i treball al desenroll de la societat valenciana, i que ara, quan mes la necessiten, requerixen l’ajuda de l’Administracio.

Reivindicar a l’Estat l’establiment d’una renda minima per als ciutadans en situacio mes precaria, que garantise una calitat de vida digna.

Hem d’establir els mecanismes llegals per a garantisar les reserves de fondos necessaris que cobrixquen les necessitats socials ineludibles.

Respectar i atendre als mes majors i pensionistes es el deure de qualsevol administracio publica.

http://accionacionalistavalenciana.com/servicis-socials-eficients-tots-aquells-que-els-necessiten