III Assamblea Nacional d'Accio Nacionalista Valenciana

15/4/2015

En una jornada distendida, marcada pel calendari electoral i l'estret marge estatutari celebrarem la III Assamblea Nacional Ordinaria d'AccioNV.

Reforçats en un estupendo dinar servit en el restaurant la Rubia, afrontarem en forces l'extens orde del dia.

No sense debats, els diferents punts s'anaren aprovant, destacant la ratificacio de l'assamblea de la nostra inclusio en la Coalicio AVANT, aixina com l'autorisacio per a conformar la federacio de partits que compondran dita Coalicio, per a dotar-la d'un caracter permanent, solit i durader. Aço es treballar per l'unio del valencianisme... crear nous partits o no voler participar en les conversacions per a convergir en una força unitaria es fomentar la divisio i la disgregacio del vot.

S'aprovà la gestio del Consell Nacional i mides excepcionals per a poder funcionar en mes agilitat.

S'arreplegaren la majoria de les declaracions jurades dels candidats a la Generalitat Valenciana per conte d'Accio Nacionalista Valenciana i algunes per a l'alcaldia. Quedant ya poquetes per a arreplegar. Aquells militants que estiguen interessats en colaborar en conformar les llistes encara poden omplir la declaracio jurada i formar part de la candidatura.

Els membres d'AccioNV que participaren de les jornades en França junt al IEV per a organisar un front comu de les llengües minoritaries no reconegudes, nos donaren el seu informe, prou satisfactori. S'ha constituit una agrupacio de la que som socis fundadors. Es un principi per a treballar, conjuntament en uns atres pobles d'europa en situacions similars a la nosta, actuant en la mateixa direccio i sumant forces.

Finalment informar-vos de l'incorporacio de tres membres nous en la direccio del partit que ajudaran a dinamisar les actuacions i a tindre mes presencia en la societat valenciana. Pronte tindreu noticies de les seues actuacions i activitats que ajudaran a creixer al partit. 

Agraïm a tots els militants la seua colaboracio i demanem l'ajuda a tots ells i als nostres simpatisants per a conseguir donar a coneixer el nostre proyecte politic, ara ligat a la coalicio AVANT. Ara toca Valencia, es el moment dels valencians, treballem per a que la veu dels valencians es puga sentir i fer valdre alla a on es prenen les decisions. ¡Valencià contem en tu!