Convocatoria de Consell Eixecutiu Nacional

Convocatoria Consell Eixecutiu Nacional

Fecha: 09/05/2014

Hora: 19’00

Lloc: Borriana (Carrer Bernat Guillem d'Entença, 42)

Orde del dia:

  Llectura de l’acta anterior

 2º Conte Bancari

  Desestimacio de reglaments per defecte de forma

  Administrador Web

  Control Pagines Facebook

  Revisio Propostes del Partit, i sometiment a l’aprovacio de les mateixes pel consell Nacional

  Revisio del Programa Electoral Europeu i sometiment a l’aprovacio del mateix pel Consell Nacional

  Implantacio, informe del President

  Equips d’implantacio

 10º Normes de comportament en mijos publics

 11º Temes prioritaris de difusio

 12º Fonts d’ingressos

 13º Notes de Prensa

 14º Logo

 15º Sigles

 16º Campanyes publicitaries

 17º Relacions en les entitats culturals

 18º Relacions en els atres partits politics

 19º Informe del President: Coalicio Electoral, Pactes i Expectatives.

20º Nomenar a Boro Vendrell, l'anterior President, i fundador del partit, President d'honor.

 21º Precs i Preguntes

Fecha: 
Divendres, 9 Maig, 2014 - 18:00 to 23:30