Es crea la gestora d'Accio NV en Cullera

1/11/2014

El passat divendres tingue lloc en la poblacio de Cullera una trobada de valencianistes sensibilisats en els interessos de la societat valenciana. Els assistents coincidiren en la necessitat de donar el pas d'entrar en la politica per a poder ser particips d'un canvi necessari en la gestio de l'Administracio. "Si volem que les coses canvien, hem de passar de demanar un canvi a ser part del canvi i per tant part de la solucio", "fa falta implicacio per part de la societat valenciana", afirmà Miquel Real, president de Accio Nacionalista Valenciana. "Actuem des de la fidelitat a Valencia i als valors valencianistes", "nosatres no busquem els guanys personals, sino l'interes del poble", senyalà Ricart Pla, vicepresicent de ACNV.

La reunio transcorregue en cordialitat i en plena sintonia, remarcant l'idea de la necessitat que el poble valencià te d'un partit valencianiste, que se preocupe en llealtat i firmea de les seues aspiracions i que defenga els interessos dels valencians alla a on es prenguen decisions que nos afecten com a poble. Accio Nacionalista Valenciana se postula com eixe partit, buscant aglutinar les diferents sensibilitats valencianistes en una sola llista. En este sentit, apunta la formacio valencianista que ya estan en conversacions i principi d'acort en Unio, (treballen en un programa conjunt i llistes unificades) i que li tenen la ma estesa a Poble.

Paco Velarde actuà com a amfitrio de la velada i va ser designat com a President de la Gestora d'Accio Nacionalista Valenciana de Cullera. "Els ciutadans de Cullera necessitem uns representants politics dels qui nos pugam fiar i que se preocupen de veres pel poble", va dir Verlarde.

Els simpatisants de Cullera ya tenen una pagina propia en Facebook, a on fer les seues reivindicacions: https://www.facebook.com/pages/Accio-Nacionalista-Valenciana-de-Cullera/736822749698748?sk=timeline

Foto: Paco Velarde, president de la Gestora de ACNV Cullera, junt a Ricart Pla i Miquel Real.