Entrevista a Juanvi Valls / J. Mir ACNV

24/2/2019

            Hola Juanvi. Anem a escomençar en una pregunta per a que la gent te conega. Conta'ns ¿quí es Juanvi Valls i d'a ón ve?

           Juanvi Valls es un valencià normal, en moltes inquietuts al que li agrada molt de fer-se preguntes i buscar les possibles repostes.  Naixcut en Atzeneta d'Albaida un poble de la comarca de la Vall d'Albaida, desija lo millor per a la seua terra. Pense que voler la terra en la que has naixcut i cuidar del seu mig ambient,  cuidar de la seua cultura, cuidar de la seua llengua i cuidar de moltes coses mes es un tipo de consciencia que tart o enjorn tot alacanti, castellonenc i valencià deguerem tindre.  

            Una volta feta la presentacio, el teu llibre es extens i molt documentat, pero ¿qué es lo que te dugue a escriure'l? 

            El tema de la nostra llengua valenciana sempre m'ha fascinat. En este sentit m'he qüestionat perqué uns catedratics o cientifics mos diuen que valencià i catala son la mateixa llengua i perqué uns atres catedratics o científics  mos diuen tot lo contrari i defenen a la llengua valenciana com a llengua propia.
            Com tots sabía que darrere de l'unificacio de la nostra llengua hi havia una ideologia catalanista en uns fins i uns interessos polítics. Despuix de moltes llectures i en considerar que ya coneixia molt be a dita ideologia es quan vaig decidir l'escriure este llibre. 

Presentacio del llibre en la seu del GAV

 

            ¿Enviares la teua obra ad alguna editorial valencianista? ¿qué ocorregue? Perque al remat, has tengut que autoeditar-la. Des de ACNV creem que tenen un paper fonamental i ineludible en la publicacio d'una obra com la teua. 

            Si. El meu treball el te una coneguda editorial valencianista i a dia de hui ─digam que ya han passat set mesos─ encara estic esperant algun tipo de resposta. Una atra opcio que tantegi va ser fer un micromecenage pero al final l'empresa catalana VERKAMI despuix de saber que el meu llibre parlava de nacionalismes i d'ideologia catalanista va decidir que no treballarem junts. 

            ¿Cóm t'ha afectat l'exit en les rets del teu llibre? ¿consideres que les associacions i partits han estat a l'altura? 

            D'exit res. El llibre ha tingut un acolliment molt timit i tinc que dir-te que aixo es lo que esperava. De moment algunes associacions i partits han estat a l'altura i unes atres ─la majoria─ no tant. Dit aço vullc aprofitar i dir que el llibre no està escrit per a la gent que sabem de qué va el catalanisme valencià. Els llibres estan escrits per als jovens valencians que vullguen i desigen redescubrir la seua cultura valenciana.

            Sobre l'ideologia catalanista valenciana hi ha molt escrit i be, pero si algun jove vol i busca algun tipo de ferramenta que li ajude a coneixer en profunditat dita ideologia este llibre li ajudarà molt. Des d'ací vullc aprofitar i dir ad eixos partits i associacions que per molt que els seus dirigents i afiliats ho sapien tot sobre l'ideologia catalanista que no pensen que tot lo mon la coneix i quant mes voltes difongam les tropelies que ha sofrit la nostra cultura i llengua valenciana molt millor. 

            Algun amic comu t'ha batejat com el guerrer d'Atzeneta ¿t'agrada? 

            Eixe malnom no el coneixia i mira que ne tinc molts. 

            ¿Creus que l'actual situacio en la que està el valencianisme pot millorar o estem ferits de mort? Si juntar-se es la solucio sabras que es mes facil quan compartixes ideologia que quan no es compartix ─nos referim a l'eix detres i esquerra─. 

            Estem ferits de mort. El valencianisme nomes valdra si esta unit. ¿Es possible un pacte d'unitat o de no agressio en el valencianisme? El valencianisme no està sobrat de res com per a tirar vots al fem. No sería la primera volta que adversaris politics s'uniren per un be comu. En este cas la Comunitat Valenciana i la seua llengua valenciana de les Normes d'El Puig son eixe be comu. Tot es quedar i posar-se a parlar. Venen europees, nacionals, autonomiques i municipals i crec que hi ha espai per a tots. Es urgent i tenen que fer-ho ya o mai mes. ¿Tindran, tindrem, collons per a fer-ho? 

            Parles mes del pancatalanisme que del valencianisme ¿quína es la rao? 

            El pancatalanisme es el contrincant del valencianisme. El pancatalanisme es eixa mosca que no et deixa mai tranquil i sempre t'està incordiant. 

            Nos agradaria saber, des del teu punt de vista ¿qué penses que el poble valencià vote forces conservadores estatals i fuigga de les progressistes i valencianistes? ¿Per qué li tenen tanta por i tornen a caure en l'erro del PP tantes voltes o mes be es autoodi? 

            Bona pregunta. Pensa que tot un llibre va dedicat a respondre tot aixo. Per a respondre't a tot aixo tenim que parlar entre unes atres coses sobre la dictadura franquista, Transicio espanyola i valenciana, batalla de Valencia etc. Es impossible que t'ho resumixca aci en quatre llinies.  Per lo demes yo pense que el valencià no te por ni autoodi, senzillament pense que te molt de desconeiximent. Pensa que gracies ad eixe desconeiximent els politics fan lo que fan i actuen com actuen. Sobre aixo tambe parle en el llibre 

            ¿Has rebut alguna cridada de les forces decimononiques del regionalisme valencià (LRP, RACV) per a interessar-se pel teu llibre? 

            Ya que els has nomenat tinc que dir-te que a les dos institucions he donat a les seues respectives biblioteques els meus llibres i sobre LRP dir-te que he solicitat presentar el llibre alli i encara estic esperant una resposta. Ya vorem. 

            ¿Quína opinio te mereix el que institucions com LRP apoyen a forces com el PP? ¿el valencianisme te futur dins del PP? ¿qué podem fer per a soltar el llastre de la dreta o ultradreta que volen aprofitar-se del valencianisme? 

            Si vols que et siga sincer tinc que dir-te que no em pareix gens be. LRP entre els seus estatuts deguera tindre un que diguera que… partit que no defenga les Normes d'El Puig no pot entrar alli. Que yo sapia el PP per molt valencianiste que parega no defen en els seus estatuts les Normes d'El Puig. El PP si vol ser valencianiste tindra que dir en els seus estatuts que defen les Normes d'El Puig. Mentres no ho faça no sera valencianiste. 
            Sobre la dreta i l'ultradreta crec que no podem fer res mentres actuen dins de lo constitucional. En tot cas si alguna cosa podem fer es desemmaixquerar-los. Una atra cosa es que parlem sobre l'etiqueta de “blavero “que mos ha impost l'ideologia catalanista d'esquerra o ultraesquerra a tot aquell que no pense com ells. No oblidem que el catalanisme valencià quan diu “blavero“ fica en el sac a tot l'espectre polític valencianiste ya siga d'esquerres, dreta, ultradreta etc. 

 

El GAV, sempre al costat de la cultura valenciana, obrí les portes a la presentacio del llibre de Juanvi Valls

 

            Molts que demanen la germanor, inclouen a la RACV i a LRP que mantenen amistats perilloses en el PP. Pareixen 3 en 1 ¿qué creus que hauriem de fer en ells? ¿si no rebugen al PP nos podem agermanar? 

            Pense que mentres el PP no diga obertament que defen les Normes d'El Puig no. Fer-ho es d'una incongruencia total. Incoherencia total. 

            ¿Qué creus que hauria de fer una opcio d'esquerres i nacionalista en un valencianisme tan vinculat en la dreta? 

            Abans he dit que el valencianisme nomes valdra si està unit. ¿Es possible un pacte d'unitat o de no agressio en el valencianisme? No sería la primera volta que adversaris politics s'uniren per un be comu. En este cas la Comunitat Valenciana i la seua llengua valenciana de les Normes d'El Puig son eixe be comu. Si lo que dic la gent pensa que es una utopia llavors podem dir que el valencianisme està condenat. Particularment li dic a la dreta que el valencianisme sera tambe d'esquerres o no ho sera. 

            Com saps nos furten el discurs, ¿creus que els partits valencianistes han de reclamar per a si la condicio de valencianistes sense cap dubte? 

            No. Es tan llegitim un valencianisme de dretes com el d'esquerres. 

            ¿Quína opinio te mereix el treball que ACNV realisa en la seua uep en els articuls d'Antoni Fontelles, Tub i J. Masia entre uns atrees, i en facebook a on som el partit que mes temps dedica a generar contenguts, a la normativisacio i a la normalisacio del valencià? 

            El vostre es un treball encomiable del que degueren prendre eixemple molts atres partits i associacions valencianistes. De fet alguns ho fan pero com be dius vosatros tireu molt i be del carro valencianiste. 

            ¿Voldries afegir alguna cosa mes? 

            M'agradaria que algunes utopies per dalt descrites es feren realitat. El valencianisme i la llengua valenciana ho necessiten com a aigua de maig. 

            Te desigem que siga un exit de vendes i aci nos tens per a ajudar-te en tot lo que pugam. Gracies. 

            Gracies a vosatros. Ha segut un plaure parlar entre valencianistes.

 

            Imagens: ACNV, J. Masia

 

J. Mir