Entitats publiques no volen rendir contes...‏

19/11/2014

La Sindicatura de Contes ha enviat un requeriment a 55 ajuntaments, 21 mancomunitats i 21 consorcis instant-los a que remetan els seus contes. L'orgue de control extern, encarregat del control del sector public autonomic i local, els recorda que el plaç llegal de presentacio finalisà el 31 d'octubre i que deuen de posar el citat requeriment en coneiximent del Ple de la seua entitat. 

Entre els 21 consorcis es troben Feria Valencia i el Palau de Congressos de Valencia, societats abdos que la Sindicatura de Contes considera que pertanyen al sector public -la primera de la Generalitat i la segon de l'Ajuntament de Valencia- i que per tant deuen de presentar els seus contes per a ser fiscalisats per l'orguanisme. La primera es nega des de fa anys a presentar els seus contes al fiscalisador public, mentrimentres que la segona, que apareix en el llistat de la web de la Sindicatura de consorcis que no compliren el plaç, assegura que es tracta d'un problema tecnic que es resoldra en breu.

Des d'ACCIONV, proponem:
La consecucio d’una Administracio Publica en la qual la transparencia en l’actuacio dels representants politics siga la norma, i no l’excepcio
. En l’objectiu d’alvançar en l’aument de l'eficiencia i la millora de la gestio de les entitats publiques, es fonamental potenciar tots els instruments de control economic i financer disponibles, tant interns –interventors. Control financer permanent-, com externs –Auditories publiques. Sindic de Contes-. Paralelament, s’ha de rendir contes als ciutadans valencians de manera continuada, a través del dels diversos mijos de comunicacio i mecanismes electronics dels que disponen els organismes publics, es la millor garantia de traslladar a la societat la confiança en els seus governants.