Els valencians rebem 196 euros a l'any en servicis socials front als 541 d'un vasc.

20/9/2014

Els valencians necessitem un nou tipo de finançacio, la situacio actual ademes d'injusta es ilegal. La Constitucio diu que tots els ciutadans som iguals davant de la llei, pero la realitat es que uns gogen de privilegis que uns atres no tenim. Uns tenen lo que els pertoca i a uns atres nos priven de lo necessari per a subsistir.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/09/20/valenciano-recibe-196-euros-ano/1164040.html