Els ‘germans’ catalans i el cava / Toni Fontelles

26/11/2023

         No han eixit ara els avaladors de la germanor catalanovalenciana a dir ‘mu’ una volta que el Tribunal Suprem, en sentencia ferma, ha inacceptat la demanda dels productors de cava, catalans, per a impedir la denominacio Cava de Requena.

En els anys 90 del sigle passat, en l’entrada en l’Unio Europea s’exclogue Requena de les zones productores d’esta beguda, pero Torre Oria ya estava reconeguda oficialment en aquell moment i a base de constancia i bon treball consegui obrir-se un mercat. El Tribunal Suprem li dona la rao. Pero la Denominacio d’Orige Protegida Cava, controlada absolutament per propietaris catalans, no ha parat i ha estat fotent, llegalment, per a obstaculisar l’aparicio de Requena.

En 2020 en una dellimitacio de zones, quatre, el Consell Regulador de la Denominacio estimà que no era convenient reconeixer l’apelatiu valencià, preferien “Zona de Levante”. L’alegacio ademes de despersonalisadora era infantil: que si s’utilisava Cava de Requena es podia confondre en el nom dels vins Utiel-Requena. Home, tot lo mon sap que son coses distintes pero que tant el cava com els vins s’elaboren en la comarca. Aci anaren tots a una en contra de tan arbitraria decisio: la Conselleria d’Agricultura, l’Associacio d’Elaboradors de Cava de Requena i Dominio de la Vega SL. I han guanyat, de moment.

Este problema l’hem tengut, a pesar de ser ‘germans’, perque el Consell Regulador ha mirat pels interessos dels seus principals associats, catalans. En l’ultima renovacio hi hague una chicoteta sorpresa ya que per primera volta ha entrat un membre valencià en l’organisme, ha segut Dominio de la Vega, en representacio del cens de viticultors (bodegues).

En acabant de la llarga lluita, una trentena d’anys, les bodegues Chozas Carrascal, Coviñas, Hispano Suizas, Pago de Tharsys, Unión Vinícola del Este (¡Ya tenen valor!), Torre Oria i Dominio de la Vega podran portar l’etiqueta que fa honor al territori valencià ‘Cava de Requena’. I en les proximes dates nadalenques es una bona ocasio per a consumir-lo o per a tastar-lo si no el coneixen. Encara que no soc massa aficionat, reconec que n’hi ha alguns excelents.

Lo dit al principi, els defensors de la consanguinitat nort-sur no obriran la boca. Cosins germans si, prims, no.

Imagens: 5barricas.valenciaplaza.com, sevi.net, Aledua.blogspot.com-ACNV.