Els bancs hauran de tornar els diners de les clausules sol en efecte retroactiu

21/12/2016

            La justicia europea considera illegals les clausules des del moment en que es firmaren, aixina eviten l'absurt anterior del TS que llimitava la devolucio a maig de 2013. O eren illegals des de l'inici o no ho eren. Els bancs es voran en l'obligacio de tornar tots els diners cobrats baix este concepte indistintament de quan hagen aplicat la mida.

            El cost oscila entre 3.000 i 7.000 millons d'euros, que se sumarien als mes de 2.500 millons que ya es pagaren. La publicacio de la sentencia ha fet tremolar la borsa.

            El Tribunal de Justicia de l'UE s'ha pronunciat este mati: la banca haura de tornar als clients el total de lo que percebe gracies a les clausules sol a causa de l'aplicacio d'unes disposicions injustes,  el tope inclos en algunes hipoteques gracies al que, a pesar de la caiguda dels tipos d'interes en el mercat, els particulars havien de seguir pagant "de mes".

            En maig de 2013, el Tribunal Suprem espanyol es pronuncià en contra de les condicions contractuals improcedents de les clausules sol, pero al mateix temps llimità en lo temps les compensacions als afectats. A pesar de considerar que portaven la rao i que els termens eren abusius, el Suprem llimità a precisament maig de 2013 les compensacions. Tot lo abonat irregularment des de la firma dels contractes fins ad eixe moment no podia ser reclamat.

            El Suprem aduia a les conseqüencies macroeconomiques per ad un païs, el sistema financer del qual, acabava de ser rescatat -obviant la precaria situacio dels afectats per l'abus patit-. L'alt tribunal de Luxemburc, no obstant, ha sentenciat hui que les entitats han de tornar tots els diners, donat que "la jurisprudencia espanyola que llimita en lo temps els efectes de la declaracio de nulitat de les clausules sol contengudes en els contractes de prestam hipotecari en Espanya es incompatible en el dret de l'Unio.

            Per als magistrats, "dita llimitacio en lo temps resulta una proteccio dels consumidors incompleta i insuficient que no constituix un mig adequat i eficaç per a que cese l'us de les clausules abusives, en contra de lo que exigix la Directiva".

            Els magistrats afirmen que "la declaracio judicial del caracter abusiu d'una clausula ha de tindre com a conseqüencia el restabliment de la situacio en la que es trobaria el consumidor de no haver existit dita clausula".

            Segons el Tribunal de Justicia, el Suprem podia declarar llegitimament, "en ares de la seguritat juridica, que la seua sentencia no afecta a les situacions definitivament  decidides per resolucions judicials anteriors", donat que el dret de l'Unio no pot obligar ad un tribunal nacional a deixar d'aplicar les normes internes.

            No obstant, expliquen des de Luxemburc, atesa l'exigencia fonamental de garantisar una aplicacio uniforme i general del dret de l'Unio, que "el Tribunal de Justicia es l'unic que pot decidir en relacio a les llimitacions en lo temps que hagen d'aplicar-se a l'interpretacio que ell mateix haja fet d'una norma del dret de l'Unio". En este context, "el Tribunal de Justicia precisa que les condicions estipulades pels drets nacionals no podran afectar a la proteccio dels consumidors garantisada per la directiva".

 

Mes informacio en http://www.elmundo.es/economia/2016/12/20/58596e2fe2704eeb4d8b45bf.html

Font: elmundo.es

Image:  clausules sol elmundo.es

 

Accio Nacionalista Valenciana
Secretaría d'Economia i Facenda