El valencianisme ha perdut l'olfat

13/3/2016

            Fa anys, inclus des d'abans de la creacio de la AVLl, que la RACV fa olor a corromput. Des de fa anys, venim denunciant que l'entitat senyera del valencianisme no respon ni correspon a la confiança que en ella s'ha depositat per part del valencianisme. Despren una forta pudor a descomposicio putrefacta que està a l'alcanç de tot mortal, pero que els valencianets es neguen a vore, olorar, o admetre.

            Tots estos anys venim denunciant que els academics no mostren respecte per la llengua valenciana, que la seua activitat i produccio majoritaria es en castella i que la majoria d'academics de numero ni parlen ni escriuen en valencià, simplement per desinteres i desconeiximent de la llengua.

            Igualment, fa decades, venim denunciant que el cami de la RACV de confluencia en la AVLl es la senda de la traïcio, que du cap a la desaparicio de la llengua valenciana, que no es nomes una qüestio d'assimilacio de la normativa catalana d'accentuacio, sino que comporta l'inclusio de lexic i de construccions gramaticals alienes a la llengua valenciana.

            Des de la RACV estan disposts a fer lo que siga per a que els seus tituls i gramatiques siguen oficials, i si per a conseguir-ho han d'introduir paraules no valencianes, eixe no es obstacul, afigen darrere de la descripcio de la paraula que no es normatiu, o que no es forma etimologica, o que es un vulgarisme, o un barbarisme, o un arcaisme (posen valencià antic, que encara du a mes confusio), o directament te posen que es tracta d'un catalanisme, pero ho posen. Al remat tenim que les diferencies que feyen de la valenciana una llengua independent, desapareixen. Es barreja tot en formes catalanes i per fi el somi dels catalanistes conseguit: l'unitat de la llengua.

            Bon treball en este sentit de Voro Lopez, qui amagadament, ha anat acostant una llengua a l'atra, afegint lexic al diccionari de la RACV de manera intermitent, poc a poc, procurant que la gent s'acostume i no es reboten al vore els catalanismes... Tot per a que vinga "l'imprudent i indiscret" del decà i els deixe en el cul a l'aire, declarant publicament lo que s'està cuinant des de la seccio.

            I ara els ix el decà dient que a la fi la pela es la pela, i una volta fet l'acostament, la Seccio de Llengua i Lliteratura de la RACV ha passat a ser un obstacul per al quefer a desenrollar per les demes seccions, 16 en total, i donat que ya han eliminat les diferencies, en "bon criteri" el decà considera que eixa es una Seccio prescindible, que per a dir lo que diu la AVLl, ya està la AVLl ¿Per a qué una doble normativa si les dos accepten les mateixes paraules? ¿En qué no ha cedit encara la RACV, en el digraf "Ch" en contraposicio a la "X i tg, tz, etc." i a la forma de la ele geminada "l.l"? Total, son convencionalismes ortografics, lo mateix que l'accentuacio, i si s'ha cedit en una cosa, ¿Per qué no en una atra? Total la gent ni protesta ni reacciona, sino que ho accepta i assimila.

            I ya que nos posem, que tanquen la AVLl, i siga l'IEC qui normativise la llengua, nos eixiria debades, i guanyariem paraules valencianes que la AVLl nos nega. Fa anys que els catalans inclogueren tot el lexic valencià, sense excepcions, i l'adoptaren com a formes autoctones del catala d'us en terres valencianes.

            Pero no, en estes terres d'estomecs agraits, ix un decà, indiscret tot ell, que confessa lo que amagadament ve fent la gent de la seua entitat, i la reaccio del poble es demanar la dimissio del decà, per mosco, i premien (¡?) ad aquells que estan duent a terme l'assessinat de la llengua valenciana, la Seccio de Llengua i Lliteratura, baix la direccio de Voro Lopez. 

            I per a assegurar-se de que ningu els tomba el proyecte a causa de l'indiscreccio del decà, llancen un Observatori de la Llengua Valenciana, baix el seu control, per a ¡Ser un orgue "independent" que vele per l'integritat de la llengua! Te collons.

 

Imagens: Portada SOM nº 266
                Cul, formulatv.com

 

Miquel Real