El Sindic d'Agravis clama contra els retalls socials

4/12/2014

Cholbi questiona el copagament social i demana una cita en Sánchez Zaplana per a "subsanar deficiencies" en ajudes a discapacitats, majors i dependents. El Sindic d'Agravis, Jose Cholbi, ana a fer en les Corts valencianes una esmena a la totalitat de la politica social del Consell, a on la paraula "retall" està prohibida. Llunt de componendes, i encara que tambe donà a entendre les actuals "llimitacions" economiques de les administracions, parlà sense ambages dels "retalls socials" que estan duguent a colectius i persones a situacions "superdramatiques" i clamà per a que estos "no es permetan ni es produixquen", cosa que sería "trista i llamentable, per no dir que podrien arribar a ser injusts". "Nos arriben situacions que nos commouen el cor i la consciencia i hi ha moments que donen ganes de plorar de rabia al no poder solucionar lo que tan justament demanen persones i colectius", asseverà Cholbi, qui comparegue en la comissio de Peticions per a informar al voltant de la seua Memoria referida a 2013. L'agenda parlamentaria volgue que mentrimentres el Defensor del Poble valencià qüestionava el copagament a dependents, majors i discapacitats, a vora quince metros, en una atra cambra, el PP reinstaurava el copagament social, a pesar de les dos sentencies en contra, per mig d'una esmena als presuposts de 2015.

Cholbi respongue que, encara que l'aprovacio del copagament es "una decisio" de les Corts, no pararà de reclamar "que es tinguen en conte, cas a cas, les circumstancies personals i especifiques" de cadascuna de les persones per a que "cap d'elles es quede sense rebre l'ajuda o prestacio que necessita" perque "no es pot tractar a tot el colectiu per igual". L'oposicio li inquiri tambe al voltant d'un problema que admete el propi Sindic: L'incompliment de resolucions acceptades per l'Eixecutiu -la majoria de Benestar Social- pero que en acabant no complix. Al respecte, desvelà que va a demanar una trobada en la consellera Asunción Sánchez Zaplana per a "subsanar deficiencies" (com els retardaments en ajudes i reconeiximent de situacions de dependencia) i verificar si l'anunci de mes recursos (el presupost de Benestar Social pujarà un 19%) evitarà "situacions dramatiques". De la cita s'ocuparà, digue, l'Adjunt primer al Sindic, el exvicepresident de les Corts Angel Luna, designat coordinador de l'area socisanataria.

El Sindic, proclamà, "no valora les resolucions judicials, les acata", pero "fara tot lo necessari per a que cap de persona discapacitada es quede sense l'ajuda o prestacio que necessita". Aixo si, digue "confiar" en que quan l'economia millore, el Consell redoble en els esforços per a superar les "insuficiencies". Al voltant del copagament als majors en residencies, que al computar les 14 pagues (i no solament 12, com fins ara) en el calcul de la capacitat economica, "ha eliminat la possibilitat d'un minim aforro", garantisà que seguirà reclamant que els majors gogen de "recursos necessaris per a que tinguen una vida digna i no siguen una carrega per a les families". "En 2013 s'adoptaren mides, tant per l'Administracio estatal com per l'autonomica, que han afectat molt negativament la situacio de les persones en discapacitat i el compliment de drets reconeguts en la normativa internacional, nacional i autonomica", arribà a afirmar, per a criticar la supresio del que siguen debades les medicines als discapacitats o el copagament farmaceutic als majors. Tambe recriminà la "enorme reduccio" de les prestacions a cuidadors, les revisions a la baixa dels graus de discapacitat, l'impagament de les ajudes en caracter retroactiu o la "involucio" del dret a la vivenda, reprochant al Consell el "retardament" en l'abonament de les subvencions.

"El mapa de la pobrea"

Tambe anuncià que obriria una queixa per a investigar la violencia contra les persones gays, lesbianes, transexuals i bisexuals, no solament en l'ambit escolar, sino en la societat. I afegi que, "encara que les Corts han rebujat una iniciativa llegislativa" al respecte, seguirà treballant per a assegurar la proteccio d'estes persones. "Mes clar aigua" recalcà. Tambe indicà que "no es cansa" de recomanar que es suprimixquen "els barracons" escolars, "instalacions inadequades per a educar als chiquets".

La Memoria del Sindic reflectix un aument en 2013 del 31% en les queixes, motivat per la crisis, al passar de 14.585 a 19.134. El Consell, En l'excusa de la crisis s'ha acebat en els mes vulnerables. El 60'6% de les queixes son de les arees de Benestar Social, Educacio i Sanitat, lo que demostra que el Consell està fallant en les arees mes vulnerables.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/12/04/sindic-clama-recortes-hay-casos/1196699.html