El resultat d'un treball mal fet

12/7/2015

Estacio de Patrix 1   Estacio de Patraix 2   Estacio de Patraix 3

Quan les coses se fan apressa, en materials deficients, o en gent poc qualificada per a fer el treball, el resultat tendix a ser roïn. Tenim l'eixemple de la Ciutat de les Arts i les Ciencies a on va primar la pressa per a poder inaugurar acompassadament a les diferents eleccions, sense importar el sobrecost que tal cosa implicava, pagant hores extraordinaries i nocturnes als operaris per tal de complir en els plaços electorals i traure el major rendiment partidiste d'unes obres faraoniques i que a banda de l'interes turistic que han despertat, poc mes aporten a la ciutat, que no pot afrontar les despeses comunes.

L'interes es pert quan la seguritat està compromesa i comporta un risc per a la salut la visita turistica. Els desprendiments dels materials poc adequats per a les estructures i la mala colocacio dels mateixos, per les presses, transformen en un perill a evitar l'acostar-se a tan costoses instalacions.

Un atre eixemple de treball mal fet ho tenim en l'estacio del metro de Patraix, en acces per C/ Fontanars, Avinguda de Gaspar Aguilar. Taulells per terra, parets nuetes, mostrant les seues vergonyes en acabant de la caiguda dels taulells. La colocacio de taulells es tot un art. Incidixen diferents factors per a la posterior caiguda dels taulells. Per un costat, l'inexperiencia de l'operari, est aspecte deuria d'estar controlat pel cap d'obra, per a evitar que els treballs queden mal fets. En el proces incidix el material empleat, aixina com la correcta distribucio uniforme del ciment o ciment cola per la superficie del taulell... posant un pegot de massa en el mig, estas assegurant la pronta caiguda del taulell.

En el valencianisme nos passa igual que en estes obres. Quan les coses es fan apressa i correguent, sense mirar de fer be les coses, sense tindre en conte els fonaments, en acabant nos passa com en l'estacio de Patraix, que queden les vergonyes a l'aire, o com en la Ciutat de les Arts i les Ciencies que toca fer reparacions en un alt cost.

Des de la federacio AVANT, Accio Nacionalista valenciana i els demes partits que la componen, tractem de fer un treball ben fet, cuidant el treball, per a impedir que en acabant se nos vinga avall tot el treball. Busquem vigilar de prop als "artesans" que han de dur a terme el servici als ciutadans i procurem que el material del que disponguen siga el de major calitat. Per eixe motiu hem elaborat un codic etic d'obligat compliment, per a tota l'actual federacio i per als futurs integrants, per a evitar que "productes" defectuosos puguen danyar l'estructura que estem construint: el futur de la terra valenciana i la millor defensa dels interessos de tots els valencians.

Aprofitem l'escrit per a 'demanar' cortesment, al consistori del Cap i Casal, que actue en les instalacions de l'estacio de Patraix, fent el manteniment necessari per a reparar els danys en les instalacions abans de que algu patixca algun accident. Demanda feta per Accio Nacionalista Valenciana, en nom de la federacio AVANT en favor del poble valencià en general i en concret dels veïns de l'estacio del metro de Patraix.

Image trencadiç: ccaa.elpais.com

Imagens estacio Patraix: Gema Real

 

  • Miquel Real
  • President d'AccioNV
  • Adjunt a la Secretaría de la federacio AVANT