El politecnic aposta per la rajola, encara que no tinga alumnes

10/3/2015

L'Ajuntament de Valencia ha rebut el recolzament al seu PGOU per part de l'Universitat Politecnica, posant-se d'esta manera en contra de tot el barri, que vol un mig natural mes saludable i una horta verda.

Es molt provable que en esta decisio haja segut definitiva els diferents posicionaments politics dels rectors. L'excusa baix la qual ha rebut el recolzament es el d'obtindre un espai per a creixer en un futur. No es donen plaços de res, encara que es provable que les obres puguen començar en un curt terme i, en acabant, requalificar-se la terra com a us residencial, permetent d'esta manera llogar i obtindre beneficis d'una zona que en principi era verda.

En una reunio celebrada a principis de febrer se consolidà el compromis dels veïns de l'horta de Vera per a lluitar, una volta mes, per la supervivencia de les seues cases i camps de cultiu. L'assamblea d'afectats per la revisio del Pla General acordà presentar alegacions. Es tractà de frenar l'ampliacio del Politecnic i la construccio d'un Bulevar que tancaria la zona urbanisada pel nort. En total, 22,7 hectarees; o millor dit, quasi tota la zona verge del nort.

D'este terreny, s'estima que, atenent a les alegacions, una part es quedaria com a parc public i els camps d'horta en activitat.

A banda, entre els arguments que s'han inclos en les alegacions, es troba el descens en la poblacio, un fet inqüestionable dels ultims anys, degut a la baixada en l'immigracio i l'estancament de la natalitat, en lo qual, moltes de les instalacions fetes quedarien infrautilisades. Es per aixo que nomes arguments politics justifiquen estes obres i no l'existencia d'una demanda real o una necessitat real de la propia universitat.

En el comunicat a prensa els veïns diuen que: «Segons les senyes oficials de l'Institut d'Estadistica, la poblacio de Valencia no ha parat de descendir any rere any, passant dels 814.208 habitants de 2009 als 786.424 veïns en 2014». Per eixe motiu consideren que «qualsevol previsio de creiximent, en lo que s'intentà justificar la requalificacio de terra d'horta en 2008 i 2010, queda hui inutilisada».

Al voltant d'esta infraestructura, les alegacions senyalen que «el trafic que soporta l'avinguda dels Tarongers te una mija de 33.500 vehiculs, mentres que un tram paregut de l'avinguda Blasco Ibáñez aplega als 38.000 i la ronda nort alcança els 56.000 vehiculs». L'impacte negatiu per part dels vehiculs es evident, d'aci l'eixida com a zona peatonal. «Es factible aplicar politiques de reduccio del trafic en la ciutat, que permeten transformar l'avinguda dels Tarongers en una via urbana mes peatonal i arborada, sense necessitat de noves rondes sobre l'horta».

En quant a l'impacte cultural es evident, ya que el Pla d'Ampliacio del Politecnic es menjaria 30 alqueries de l'horta, acabant d'esta manera en una forma de vida tradicional i tambe en una forma tradicional de construir, que d'una atra manera en el futur no quedaria documentada.

Des d'AccioNV apostem per la proteccio del patrimoni valencià i no solament el tangible, sino tambe de l'intangible.

 

Albert Cuadrado